Điều tra hoạt động cung cấp dịch vụ TT&TT được thực hiện hằng năm

Theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia, Bộ TT&TT được giao chủ trì 2 cuộc điều tra thống kê: Điều tra hoạt động cung cấp dịch vụ TT&TT với chu kỳ hằng năm; Điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ TT&TT theo chu kỳ 5 năm và hằng năm.

Tin mới nhất
Điều tra hoạt động cung cấp dịch vụ TT&TT được thực hiện hằng năm

Theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia, Bộ TT&TT được giao chủ trì 2 cuộc điều tra thống kê: Điều tra hoạt động cung cấp dịch vụ TT&TT với chu kỳ hằng năm; Điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ TT&TT theo chu kỳ 5 năm và hằng năm.

Các hoạt động kỷ niệm ngày Tiêu chuẩn Thế giới (14/10)

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới (14/10) được các tổ chức hưởng ứng và tổ chức kỷ niệm hàng năm. Trong đó các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế lớn như  IEC, ISO, ITU có thông điệp chung để kêu gọi về tầm quan trọng và nêu các quan điểm theo chủ đề về tiêu chuẩn hóa. Chủ đề ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm nay "Tiêu chuẩn tạo lập lòng tin" tiếp tục khảng định vai trò quan trọng của tiêu chuẩn trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong việc xây dựng lòng tin. Các sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn luôn được gắn với một biểu tượng tin cậy về chất lượng, an toàn, khả năng tương thích.
Hưởng ứng ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông gửi tới các cơ quan, tổ chức thông điệp ngày Tiêu chuẩn Thế giới 2016 của Chủ tịch ISO, Chủ tịch IEC và Tổng thư ký ITU và một số thông tin về ISO, IEC, ITU để tham khảo sử dụng hoạt động tuyên truyền cũng như kỷ niệm.

Bộ TT& TT hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ

Ngày 24/08/2011, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã ký công văn số 2589/BTTTT- ƯDCNTT về việc hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ. Mục đích để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ (gọi tắt là chi phí phần mềm nội bộ), phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Liên kết cổng thành viên
Bạn thấy trang thông tin điện tử của sở thế nào?
Bình thường, không có gì đặc sắc
Xấu, ít thông tin
Đẹp, nội dung phong phú
Bố cục trang web không đẹp
Bình chọnKết quả
Thông tin cần biết
Thống kê
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HƯNG YÊN
Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng- thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Văn Sỹ - Giám đốc Sở
Điện thoại: 0321.3867089
Fax: 0321.2867090