Bộ TT&TT họp Hội đồng đấu giá quyền sử dụng tần số băng tần 2.6 GHz

Chiều ngày 12/1/2017, Bộ TT&TT sẽ có buổi họp Hội đồng đấu giá quyền sử dụng tần số băng tần 2.6 GHz. Hiện Viettel đang đề nghị được cấp phép sớm băng tần này.

Tin mới nhất
Bộ TT&TT họp Hội đồng đấu giá quyền sử dụng tần số băng tần 2.6 GHz

Chiều ngày 12/1/2017, Bộ TT&TT sẽ có buổi họp Hội đồng đấu giá quyền sử dụng tần số băng tần 2.6 GHz. Hiện Viettel đang đề nghị được cấp phép sớm băng tần này.

Luật báo chí (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

Ngày 5/4/2016, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Báo chí năm 2016.

Bộ TT& TT hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ

Ngày 24/08/2011, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã ký công văn số 2589/BTTTT- ƯDCNTT về việc hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ. Mục đích để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ (gọi tắt là chi phí phần mềm nội bộ), phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Liên kết cổng thành viên
Bạn thấy trang thông tin điện tử của sở thế nào?
Bình thường, không có gì đặc sắc
Xấu, ít thông tin
Đẹp, nội dung phong phú
Bố cục trang web không đẹp
Bình chọnKết quả
Thông tin cần biết
Thống kê
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HƯNG YÊN
Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng- thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Văn Sỹ - Giám đốc Sở
Điện thoại: 0321.3867089
Fax: 0321.2867090