Hiện trạng và giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 04 - 03 - 2013
100%

Trong những năm vừa qua, việc trang bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo điều hành và quản lý đã được lãnh đạo các cấp các ngành quan tâm và tạo điều kiện phát triển. Việc trang bị và mở rộng qui mô, năng lực phục vụ của các thành phần trong hệ thống như: máy tính thiệt bị, mạng nội bộ các cơ quan, đơn vị và mạng diện rộng kết nối các cơ quan.

Cho đến nay, 100% các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý hành chính Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã được xây dựng mạng nội bộ, có kết nối Internet và hệ thống đường truyền số liệu chuyên dùng tốc độ cao cũng đã được xây dựng hoàn thiện đến 100% các cơ quan từ cấp huyện đến cấp tỉnh. Tại các cơ quan Đảng của tỉnh, hạ tầng công nghệ thông tin đã được trang bị tương đối đồng bộ. Đến nay, mạng tin học các Ban của Đảng, các Huyện uỷ, Thành uỷ trang bị mỗi đơn vị ít nhất 01 máy chủ, trên 300 máy tính cá nhân các loại, các thiết bị mạng (Switch, Router, Modem) và các thiết bị khác (máy in, UPS, scanner, tủ thiết bị,…), xây dựng được 100% đơn vị có mạng nội bộ và kết nối với mạng diện rộng của Đảng. Hệ thống mạng diện rộng đã được sử dụng công nghệ IP, kết nối với Trung ương bằng đường truyền tốc độ cao. Các Huyện uỷ, Thành uỷ kết nối với trung tâm mạng Văn phòng Tỉnh uỷ bằng đường bằng đường truyền tốc độ cao. Tỷ lệ các Ban của Đảng, các Huyện uỷ, Thành uỷ kết nối mạng với Trung tâm mạng văn phòng Tỉnh uỷ đạt khoảng 100%. Tại các cơ quan quản lý Nhà nước, 100% đơn vị có mạng nội bộ kết nối với Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đặt tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên, được trang bị, cài đặt và đưa vào vận hành theo đúng giải pháp kỹ thuật và bằng đường truyền Internet tốc độc cao FTTH hoặc ADSL. Hiện nay, hạ tầng mạng của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố đã trang bị khoảng 1200 máy tính cá nhân các loại. Tỷ lệ máy tính tại các sở, ban, ngành, huyện, thành phố kết nối mạng nội bộ đạt khoảng 95%. Hệ thống thư điện tử của tỉnh (địa chỉ: http://mail.hungyen.gov.vn) đã cài đặt cơ bản hoàn thiện, với tổng cộng 2100 hòm thư cho các cơ quan và cá nhân.

Tuy nhiên, các máy tính, thiết bị ở trên một số được đầu tư mua sắm đã lâu, khả năng sử dụng kém dẫn đến ảnh hưởng tới sự ổn định trong quá trình khai thác; tổng số máy tính so với số lượng cán bộ công chức, tỷ lệ cán bộ công chức có máy tính bình quân chung còn thấp đạt khoảng 60%, do đó ảnh hưởng đến việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ điều hành quản lý trên môi trường mạng. Việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã có quan tâm nhưng còn rất hạn chế về kinh phí, đầu tư nhỏ lẻ, không đồng bộ, phần lớn việc mua sắm thiết bị là lồng ghép trong các chương trình, dự án khác. Đến nay, tỉnh vẫn chưa có cơ chế, chính sách đầu tư riêng cho ứng dụng công nghệ thông tin.

Nghị quyết Trung ương số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) đã khẳng định, hạ tầng thông tin là một trong những hạ tầng thiết yếu, cần ưu tiên đầu tư, để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Nghị quyết đã nêu rõ quan điểm của Trung ương Đảng, coi việc thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lộ trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong từng ngành, từng lĩnh vực.

Nhằm phát huy hiệu quả hơn vai trò của cơ sở hạ tầng công nghệ thông trong quản lý, chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức. Trong giai đoạn tới, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về phát triển hạ tầng thông tin và các chương trình, đề án của Chính phủ. Các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên cần quan tâm thực hiện một số giải pháp và nhiệm vụ: Thứ nhất, xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng an toàn, hiệu quả và tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, gồm: xây dựng và hoàn thiện hệ thống mạng nội bộ trong các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh, huyện đến cấp xã và kết nối thành một mạng diện rộng; xây dựng và hoàn thiện trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đủ mạnh và hiện đại để phục vục triển khai các phần mềm và cơ sở dữ liệu dùng chung của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thứ hai, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động, cụ thể: triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh, huyện đến cấp xã và tiến dần đến đồng bộ để gửi nhận văn bản trên môi trường mạng, phụ chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã thông suốt, tiết kiệm thời gian, chi phí; xây dựng mới, nâng cấp và hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công tác tại mỗi cơ quan. Thứ ba, cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, đảm bảo: 100% các cơ quan nhà nước từ cấp quận, huyện, Sở, Ban, ngành hoặc tương đương trở lên có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo Điều 28 của Luật Công nghệ thông tin, cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến tối thiểu mức độ 3 tới người dân và doanh nghiệp; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, toàn diện tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông theo hướng: Bảo đảm khả năng kết nối giữa các hệ thống thông tin tại bộ phận một cửa với cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, tạo điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp qua mạng Internet; bảo đảm tính liên thông giữa các đơn vị trong quy trình xử lý thủ tục; bảo đảm tin học hóa tối đa các hoạt động trong quy trình thủ tục hành chính.

Tin mới nhất

Báo động tình trạng cắt phá cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(21/03/2019 4:10 CH)

Viettel Hưng Yên: Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018(21/03/2019 4:08 CH)

Cảnh báo mã độc GANDCRAB 5.2(20/03/2019 9:05 SA)

Việt Nam và WEF ký thỏa thuận hợp tác về CMCN 4.0(28/01/2019 5:15 CH)

Bộ TT&TT lắng nghe ý kiến doanh nghiệp nhằm đưa ra các giải pháp thúc đẩy phát triển khu CNTT tập...(25/01/2019 5:12 CH)

Thúc đẩy ứng dụng chữ ký số và ký kết hợp tác phát triển chữ ký số trên nền tảng di động(24/01/2019 5:09 CH)

Lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp và địa phương(16/01/2019 5:05 CH)

Khối Viễn thông tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019(08/01/2019 5:00 CH)

Sẽ phạt tới 200 triệu đồng đối với doanh nghiệp viễn thông di động không kết nối thông tin thuê...(08/05/2017 7:36 SA)

Nghị định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại(26/10/2015 10:23 SA)

Tin nhắn rác và vấn đề bảo vệ quyền lợi người sử dụng(14/05/2015 10:19 SA)

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại(19/11/2014 10:18 SA)

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Quyết định của Thủ tướng về Ngày Sách Việt Nam(21/05/2014 10:16 SA)

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng...(22/03/2013 10:12 SA)

7 phần mềm nguồn mở dùng chung cho địa phương sẽ được đưa lên Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin...(07/03/2013 10:12 SA)

Công bố 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2012 (11/01/2013 10:11 SA)

°
577 người đang online