Nâng cao hiệu quả hoạt động Thông tin đối ngoại

Đăng ngày 12 - 12 - 2014
100%

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; tạo chuyển biến về nhận thức và hành động về vị trí, vai trò của thông tin đối ngoại đối với sự phát triển của đất nước, của tỉnh để nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại; góp phần thực hiện thắng lợi chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay thông qua công tác thông tin đối ngoại; đồng thời quảng bá hình ảnh, giới thiệu những tiềm năng thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Hưng Yên đến với các nước và kiều bào ta ở nước ngoài phục vụ tốt cho quá trình hội nhập quốc tế. Ngày 05/8/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hưng Yên năm 2015.

Theo đó, các nội dung của hoạt động thông tin đối ngoại năm 2015 bao gồm: Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về thông tin đối ngoại;Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại; biên soạn tài liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại; Quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, văn hóa, lịch sử của tỉnh Hưng Yên ra thế giới. Trong đó tập trung quảng bá về tiềm năng đầu tư, du lịch, các di tích, sản vật tiêu biểu của tỉnh; Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tham gia giao lưu biểu diễn ở nước ngoài; các sự kiện văn hóa, thể thao tổ chức ở trong nước và tại tỉnh ; Quảng bá hình ảnh của tỉnh qua các sự kiện, hội nghị giao lưu, hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; thông qua hoạt động đón tiếp, làm việc với các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh; các đoàn khách du lịch nước ngoài đến tỉnh; thông qua hoạt động đoàn ra, đoàn vào; thông qua các kênh truyền hình, Báo, tạp chí đối ngoại... ; Theo dõi dư luận báo chí viết về tỉnh; Định hướng thông tin cho báo chí tỉnh, cung cấp thông tin cho báo chí trong nước và nước ngoài; Bố trí cán bộ, kiện toàn bộ máy thực hiện công tác thông tin đối ngoại; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các phương tiện hoạt động thông tin đối ngoại.

Kế hoạch này là cơ sở để các ngành, địa phương chủ động xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại. Yêu cầu đặt ra đối với công tác thông tin đối ngoại là: Các hoạt động thông tin đối ngoại phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Công tác thông tin đối ngoại phải gắn kết chặt chẽ với thông tin đối nội, có sự phối kết hợp giữa các cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh

Tin mới nhất

Vinh danh 106 tác phẩm xuất sắc đoạt giải Báo chí quốc gia 2018(24/06/2019 8:45 SA)

Quy định mới về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước(08/08/2018 2:22 CH)

Ấn tượng báo chí Việt Nam năm 2017(26/01/2018 9:44 SA)

Thủ tướng mong báo chí cách mạng luôn tạo niềm tin cho nhân dân(26/01/2018 9:54 SA)

Hội nghị phổ biến Nghị định 49/2017/NĐ-CP(05/10/2017 10:56 SA)

Xây dựng chính quyền điện tử ở Hưng Yên(16/12/2016 9:40 SA)

Giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước(16/12/2016 9:40 SA)

Hưng Yên: Sẵn sàng đón 4G(16/12/2016 9:40 SA)

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thông tin và truyền thông tỉnh Hưng Yên năm 2016(16/12/2016 9:40 SA)

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2016(16/12/2016 9:39 SA)

VNG tổ chức Hội Nghị Khách Hàng 2015 tại Hưng Yên(04/06/2015 10:20 SA)

Hội nghị tập huấn, tuyên truyền các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện(18/12/2014 10:19 SA)

Chính thức thành lập Tổng công ty Viễn thông MobiFone(12/12/2014 10:18 SA)

Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ TU của Tỉnh ủy về Chương trình xây dựng nông thôn...(12/12/2014 10:18 SA)

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở(12/12/2014 10:18 SA)

Tủ sách gia đình cô giáo trẻ(12/12/2014 10:18 SA)

°
544 người đang online