Nghị định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Đăng ngày 26 - 10 - 2015
100%

Ngày 07/9/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN).

          Nghị định này quy định về quản lý hoạt động TTĐN, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là UBND cấp tỉnh) trong việc quản lý và triển khai hoạt động TTĐN, áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh và  các cơ quan, tổ chức tham gia hoạt động TTĐN.

          Theo đó, nội dung quản lý nhà nước về TTĐN gồm: Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình về hoạt động TTĐN; Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học về thông tin đối ngoại; Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hoạt động TTĐN; Quản lý, hướng dẫn, chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí của Việt Nam, chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí của nước ngoài, cung cấp thông tin cho người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế, cung cấp thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam; Hợp tác quốc tế về hoạt động TTĐN; Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động TTĐN theo quy định của pháp luật; Sơ kết, tổng kết hoạt động TTĐN, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động TTĐN.

          Nghị định nêu rõ, hoạt động TTĐN bao gồm:

          Thông tin chính thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình Việt Nam trên các lĩnh vực, lịch sử Việt Nam và các thông tin khác. Thông tin chính thức về Việt Nam được cung cấp bằng các hình thức: Phát ngôn chính thức tại các sự kiện, diễn đàn quốc tế, họp báo trong nước và quốc tế….

          Cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam. Thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam được cung cấp qua các hình thức: Xuất bản phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài; Sự kiện được tổ chức tại Việt Nam và nước ngoài…

          Cung cấp thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam về quan hệ giữa Việt Nam với các nước và các thông tin khác nhằm thúc đẩy quan hệ chính trị, xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh giữa Việt Nam với các nước, phục vụ phát triển kinh tế đất nước…                  Ngoài ra, Nghị định cũng quy định hoạt động hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, công ty truyền thông, phóng viên nước ngoài để quảng bá Việt Nam tại nước ngoài; Hoạt động cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan thường trú các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài…

          Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước hoạt động TTĐN. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, các cơ quan liên quan thực hiện quản lý nhà nước về TTĐN. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh liên quan triển khai hoạt động TTĐN ở nước ngoài. Các bộ, ngành chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động TTĐN trong phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước hoạt động TTĐN ở địa phương.

          Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/10/2015. Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/ 2010 của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành./.

Tin mới nhất

Báo động tình trạng cắt phá cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(21/03/2019 4:10 CH)

Viettel Hưng Yên: Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018(21/03/2019 4:08 CH)

Cảnh báo mã độc GANDCRAB 5.2(20/03/2019 9:05 SA)

Việt Nam và WEF ký thỏa thuận hợp tác về CMCN 4.0(28/01/2019 5:15 CH)

Bộ TT&TT lắng nghe ý kiến doanh nghiệp nhằm đưa ra các giải pháp thúc đẩy phát triển khu CNTT tập...(25/01/2019 5:12 CH)

Thúc đẩy ứng dụng chữ ký số và ký kết hợp tác phát triển chữ ký số trên nền tảng di động(24/01/2019 5:09 CH)

Lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp và địa phương(16/01/2019 5:05 CH)

Khối Viễn thông tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019(08/01/2019 5:00 CH)

Sẽ phạt tới 200 triệu đồng đối với doanh nghiệp viễn thông di động không kết nối thông tin thuê...(08/05/2017 7:36 SA)

Tin nhắn rác và vấn đề bảo vệ quyền lợi người sử dụng(14/05/2015 10:19 SA)

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại(19/11/2014 10:18 SA)

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Quyết định của Thủ tướng về Ngày Sách Việt Nam(21/05/2014 10:16 SA)

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng...(22/03/2013 10:12 SA)

7 phần mềm nguồn mở dùng chung cho địa phương sẽ được đưa lên Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin...(07/03/2013 10:12 SA)

Hiện trạng và giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước...(04/03/2013 10:12 SA)

Công bố 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2012 (11/01/2013 10:11 SA)

°
563 người đang online