HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2016

Đăng ngày 16 - 12 - 2016
100%

Năm 2016, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông cùng sự phối hợp của các cấp, các ngành, hoạt động ngành thông tin và truyền thông trong tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật.

Về công tác tham mưu, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 văn bản Quy phạm pháp luật về Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh và Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sát, đúng và kịp thời như: Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Kế hoạch tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Hưng Yên ... Tham mưu UBND tỉnh ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh Hưng Yên và Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2016-2020.

Trong công tác thực thi quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông, Sở đã phối hợp với Viện chiến lược – Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Viễn thông thụ động tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 trình UBND tỉnh phê duyệt. Tổng hợp số liệu phục vụ việc xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020. Tổng hợp đề xuất kế hoạch tham gia thực hiện dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông. Xác nhận phù hợp quy hoạch vị trí dự kiến xây dựng trạm BTS năm 2016 cho các doanh nghiệp viễn thông gồm: 19 trạm BTS cho Viễn thông Hưng Yên; 32 trạm BTS cho Tổng công ty mobifone và 17 trạm cho Chi nhánh Viettel Hưng Yên. Tham mưu trình UBND tỉnh đề nghị BQL chương trình Viễn thông công ích – Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định phục vụ Viễn thông công ích giai đoạn 2016-2018.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, năm 2016, Sở đã phối hợp với Ban cơ yếu Chính phủ cấp miễn phí chữ ký số chuyên dụng cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Phối hợp với VNPT Hưng Yên khảo sát và cài đặt hệ thống phần mềm một cửa điện tử theo mô hình tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và hướng dẫn các đơn vị được triển khai sử dụng. Phối hợp với Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh tổ chức kiểm tra đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin năm 2016. Tham mưu đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Hiện nay 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố được triển khai, đưa vào sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động nội bộ cơ quan. Một số cơ quan, đơn vị đã triển khai ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản điện tử qua môi trường mạng, hiện tại đã cấp chữ ký số chuyên dùng cho 29 đơn vị và một số cán bộ công chức là lãnh đạo trên địa bàn tỉnh. 100% thủ tục hành chính đều được cung cấp trực tuyến mức độ 1, 2 trên cổng thông tin điện tử; khoảng 200 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3 thuộc 12 lĩnh vực chuyên môn thuộc các sở, ngành và UBND cấp huyện. Trong năm 2016, triển khai thống nhất hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hưng Yên cho 11 đơn vị sở, ngành và UBND cấp huyện và 08 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã cấp được trên 5500 hộp thư điện tử cho cán bộ, công chức và các cơ quan, đơn vị từ cấp huyện đến cấp tỉnh và cán bộ, công chức cấp xã.

Về Báo chí, Xuất bản, đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí, phòng Văn hóa - Thông tin và Đài truyền thanh các huyện, thành phố thực hiện công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị: tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tuyên truyền kỷ niệm 185 năm ngày thành lập tỉnh, 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh Hưng Yên... Tiếp nhận và bàn giao 106 thẻ nhà báo thời hạn 2016 - 2021 cho các cơ quan báo chí tỉnh. Hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Triển khai Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với cơ quan đại diện thông tấn xã Việt Nam tại Hưng Yên xây dựng tin, bài tuyên truyền, quảng bá về các lĩnh vực của tỉnh ra nước ngoài bằng các ngôn ngữ: Tiếng Việt, Anh, Pháp và Trung đăng trên các sản phẩm báo chí của thông tấn xã Việt Nam: Báo điện tử Việt Nam Plus, Vnanet.vn, Báo Vietnam News và Báo Le Courrier Du Vietnam. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Cổ phần NetViet truyền thông đa phương tiện sản xuất các phóng sự và chuyên đề quảng bá về vùng đất, con người, giá trị lịch sử, những nét văn hóa đặc sắc của Hưng Yên; những thành tựu, tiềm năng, việc cải thiện môi trường kinh doanh, chính sách thu hút đầu tư ... bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh phát trên kênh truyền hình đối ngoại VTC10.

Với những kết quả và thành tích đã đạt được, Sở Thông tin và Truyền thông vinh dự được Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2016 cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Đây là phần thưởng động viên tinh thần đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành thông tin và truyền thông. Phát huy những kết quả của năm 2016 tin tưởng rằng trong năm 2017 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các địa phương, đơn vị, sự cố gắng của cán bộ, công chức viên chức, lĩnh vực thông tin và truyền thông tỉnh Hưng Yên sẽ thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng quê hương Hưng Yên phát triển nhanh và bền vững như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra./. 

Tin mới nhất

Vinh danh 106 tác phẩm xuất sắc đoạt giải Báo chí quốc gia 2018(24/06/2019 8:45 SA)

Quy định mới về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước(08/08/2018 2:22 CH)

Ấn tượng báo chí Việt Nam năm 2017(26/01/2018 9:44 SA)

Thủ tướng mong báo chí cách mạng luôn tạo niềm tin cho nhân dân(26/01/2018 9:54 SA)

Hội nghị phổ biến Nghị định 49/2017/NĐ-CP(05/10/2017 10:56 SA)

Xây dựng chính quyền điện tử ở Hưng Yên(16/12/2016 9:40 SA)

Giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước(16/12/2016 9:40 SA)

Hưng Yên: Sẵn sàng đón 4G(16/12/2016 9:40 SA)

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thông tin và truyền thông tỉnh Hưng Yên năm 2016(16/12/2016 9:40 SA)

VNG tổ chức Hội Nghị Khách Hàng 2015 tại Hưng Yên(04/06/2015 10:20 SA)

Hội nghị tập huấn, tuyên truyền các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện(18/12/2014 10:19 SA)

Chính thức thành lập Tổng công ty Viễn thông MobiFone(12/12/2014 10:18 SA)

Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ TU của Tỉnh ủy về Chương trình xây dựng nông thôn...(12/12/2014 10:18 SA)

Nâng cao hiệu quả hoạt động Thông tin đối ngoại(12/12/2014 10:18 SA)

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở(12/12/2014 10:18 SA)

Tủ sách gia đình cô giáo trẻ(12/12/2014 10:18 SA)

°
828 người đang online