Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thông tin và truyền thông tỉnh Hưng Yên năm 2016

Đăng ngày 16 - 12 - 2016
100%

Quán triệt sự chỉ đạo của Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông và được sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, hoạt động của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước của Sở, đưa hoạt động Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, ổn định

Bám sát nhiệm vụ chính trị của Sở, Thanh tra Sở đã xây dựng chương trình kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt chú trọng đối với những lĩnh vực đang được dư luận quan tâm. Công tác thanh tra đã giúp cho cơ quan quản lý nhà nước nắm được tình hình chấp hành chính sách, pháp luật chuyên ngành. Qua đó phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi một số văn bản không còn phù hợp, đồng thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền.  

Thanh tra Sở đã làm tốt công tác tham mưu theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Được sự hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Sở đã xây dựng và tham mưu Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 476/QĐ-STTTT ngày 15/12/2015 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016, theo đó Thanh tra Sở đã tiến hành 10 cuộc thanh, kiểm tra các lĩnh vực in, phát hành, báo chí, bưu chính, Internet, tần số vô tuyến điện. Qua đó, đã phối hợp xử lý 64 tổ chức, cá nhân vi phạm với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 26.500.000 đồng, kết quả cụ thể như sau:

Về báo chí xuất bản: Phối hợp cùng Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh tiến hành kiểm tra 45 cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở yêu cầu các cơ sở cập nhật, chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động xuất bản, in và phát hành, xử phạt 01 cá nhân với số tiền 1.500.000 đồng, tịch thu, buộc tiêu hủy 28 cuốn sách không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp.  

Về Bưu chính: Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra 01 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính. Qua thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt hành chính 4.000.000 đồng.

Về thanh tra đại lý Internet: Đã tiến hành thanh tra 102 điểm kinh doanh đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Qua thanh tra, phát hiện 62 trường hợp vi phạm quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng. Chánh Thanh tra Sở ra Quyết định xử phạt hành chính 21.000.000 đồng.

Về thanh tra việc chấp hành các quy định về công bố, gắn dấu hợp quy, gắn nhãn hàng hóa và gắn biểu trưng số hóa truyền hình: Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra 05 tổ chức, 04 cá nhân hoạt động kinh doanh và cung cấp sản phẩm, hàng hóa, thiết bị số hóa truyền hình mặt đất. Đoàn thanh tra đã hướng dẫn, phổ biến cho các doanh nghiệp, cửa hàng (kinh doanh lưu thông trên địa bàn tỉnh các sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành thông tin và truyền thông) chấp hành đúng quy định về công bố, gắn dấu hợp quy, gắn nhãn hàng hóa và gắn biểu trưng số hóa truyền hình.

Ngoài ra, qua đợt thanh tra đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, Thanh tra Sở cũng đã phát hiện những quy định tại một số văn bản chưa cụ thể, không phù hợp khi triển khai thực hiện. Sở đã kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, điều chỉnh, bổ sung một số quy định tại Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện; Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý thuê bao di động trả trước nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thông tin di động phát triển và hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Với những kết quả đã đạt được, Thanh tra Sở đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác thanh tra năm 2016, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác đột xuất ngoài kế hoạch; xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh do Thanh tra Bộ và Lãnh đạo Sở giao. Qua công tác thanh tra đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng thanh tra, đảm bảo các cuộc thanh tra, kiểm tra đúng thủ tục, trình tự, không có khiếu nại, tố cáo trong quá trình thanh tra. Công tác thanh tra, kiểm tra của Sở cũng đã góp phần chấn chỉnh cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông rút kinh nghiệm, có những biện pháp khắc phục và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2017, Thanh tra Sở sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện tốt việc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra chuyên ngành cho Phòng văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; Tập huấn các quy định của pháp luật về quản lý đại lý Internet và trò chơi điện tử công cộng, hướng dẫn, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông có liên quan. Cùng với đó, Thanh tra Sở sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, trò chơi điện tử tại các đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về bưu chính; Thanh tra về hoạt động quảng cáo trên báo chí; Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền; Kiểm tra chấp hành quy định của pháp luật trong thiết lập trang thông tin điện tử và cung cấp dịch vụ mạng xã hội; Kiểm tra hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm. Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông để góp phần thực hiện tốt công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh./.

Tin mới nhất

Vinh danh 106 tác phẩm xuất sắc đoạt giải Báo chí quốc gia 2018(24/06/2019 8:45 SA)

Quy định mới về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước(08/08/2018 2:22 CH)

Ấn tượng báo chí Việt Nam năm 2017(26/01/2018 9:44 SA)

Thủ tướng mong báo chí cách mạng luôn tạo niềm tin cho nhân dân(26/01/2018 9:54 SA)

Hội nghị phổ biến Nghị định 49/2017/NĐ-CP(05/10/2017 10:56 SA)

Xây dựng chính quyền điện tử ở Hưng Yên(16/12/2016 9:40 SA)

Giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước(16/12/2016 9:40 SA)

Hưng Yên: Sẵn sàng đón 4G(16/12/2016 9:40 SA)

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2016(16/12/2016 9:39 SA)

VNG tổ chức Hội Nghị Khách Hàng 2015 tại Hưng Yên(04/06/2015 10:20 SA)

Hội nghị tập huấn, tuyên truyền các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện(18/12/2014 10:19 SA)

Chính thức thành lập Tổng công ty Viễn thông MobiFone(12/12/2014 10:18 SA)

Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ TU của Tỉnh ủy về Chương trình xây dựng nông thôn...(12/12/2014 10:18 SA)

Nâng cao hiệu quả hoạt động Thông tin đối ngoại(12/12/2014 10:18 SA)

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở(12/12/2014 10:18 SA)

Tủ sách gia đình cô giáo trẻ(12/12/2014 10:18 SA)

°
1029 người đang online