Dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các CQNN tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 03 - 10 - 2017
100%

Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2017 của HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên. Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Dự thảo Quyết định và nội dung Quy chế, đề nghị các cơ quan, đơn vị cho ý kiến về nội dung của các Dự thảo.

Công văn và Dự thảo văn bản QPPL đăng tải tại đây: 

Cong van.pdf

Du thao quyet dinh va quy che.docx

 

 

 

Tin mới nhất

Xác định lại thông tin của các cơ quan, đơn vị trực thuộc(03/07/2018 5:22 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý II/2018(24/05/2018 3:24 CH)

Rà soát danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã đăng ký(18/05/2018 2:30 CH)

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2018(14/05/2018 9:15 SA)

Rà soát, đăng ký cấp, thu hồi chữ ký số chuyên dùng(23/03/2018 10:02 SA)

Cung cấp số liệu đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng(02/03/2018 9:29 SA)

Triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018(02/03/2018 8:57 SA)

Báo cáo mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2017(05/01/2018 9:15 SA)

Mẫu Phiếu khảo sát nhu cầu về khai thác, sử dụng danh mục điện tử dùng chung và nhu cầu khai thác...(05/10/2017 10:10 SA)

Góp ý Dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước trên...(21/09/2017 1:44 CH)

Xin ý kiến Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật(21/02/2017 10:27 SA)

Góp ý dự thảo Quy chế đảm bảo an toàn thông tin thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin(26/10/2015 10:23 SA)

Góp ý dự thảo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh(04/06/2015 10:20 SA)

Cung cấp thông tin đăng ký chứng thư số chuyên dùng cho cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên(14/05/2015 10:19 SA)

Góp ý dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động...(15/04/2015 10:19 SA)

Đóng góp ý dự thảo Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ...(05/08/2014 10:17 SA)

°
590 người đang online