Mẫu Phiếu khảo sát nhu cầu về khai thác, sử dụng danh mục điện tử dùng chung và nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu thuộc các hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương

Đăng ngày 05 - 10 - 2017
100%

Thực hiện Công văn số 709/THH-HTTT ngày 27/9/2017 của Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc khảo sát nhu cầu về khai thác, sử dụng danh mục điện tử dùng chung và nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu thuộc các hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông gửi Quý cơ quan Mẫu phiếu khảo sát và kính đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin theo các câu hỏi có trong Mẫu phiếu khảo sát

Mẫu phiếu khảo sát được đăng tải tại đây: Phieu khao sat_DMDC.DOC

 

 

 

Tin mới nhất

Dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các CQNN tỉnh Hưng Yên(03/10/2017 2:38 CH)

Góp ý Dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước trên...(21/09/2017 1:44 CH)

Xin ý kiến Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật(21/02/2017 10:27 SA)

Góp ý dự thảo Quy chế đảm bảo an toàn thông tin thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin(26/10/2015 10:23 SA)

Góp ý dự thảo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh(04/06/2015 10:20 SA)

Cung cấp thông tin đăng ký chứng thư số chuyên dùng cho cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên(14/05/2015 10:19 SA)

Góp ý dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động...(15/04/2015 10:19 SA)

Đóng góp ý dự thảo Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ...(05/08/2014 10:17 SA)

Khảo sát hiện trạng và nhu cầu sử dụng phần mềm bản quyền trong cơ quan nhà nước(17/12/2012 10:10 SA)

Phiếu đánh giá tình hình ứng dụng CNTT (25/06/2012 10:09 SA)

Rà soát thực hiện dự án CNTT(10/04/2012 10:08 SA)

Khảo sát hiện trạng hệ thống mạng LAN và nhu cầu sử dụng phần mềm diệt virus(06/04/2012 10:08 SA)

°
2260 người đang online