V/v thực hiện công tác thông tin tuyên truyền

Đăng ngày 05 - 10 - 2017
100%

Thực hiện văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền theo nội dung công văn số

588.STTTT.TTBCXB.pdf

Kèm theo:Nghị quyết số 41/NQ-CP: Nghị quyết 41.pdf

                 Chỉ thị số 15/CT-TTg: Chỉ thị số 15 của thủ tướng chính phủ.pdf

                  Chỉ thị số 34/CT-TTg: Chỉ thị 34 của Thủ tướng chính phủ.pdf

Tin mới nhất

Báo cáo đánh giá kết quả và nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office đến năm 2020 (17/11/2017 8:06 SA)

Về việc báo cáo thực trạng hoạt động hệ thống CNTT trong giải quyết TTHC (09/11/2017 9:27 SA)

CUNG CẤP SỐ LIỆU VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHO PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CNTT-TT NĂM 2017 TỈNH HƯNG YÊN(11/04/2017 4:02 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(11/04/2017 3:15 CH)

Tuyên truyền triển lãm bản đồ và ngày sách Việt Nam(11/04/2017 3:23 CH)

Thực hiên tuyên truyền tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(30/03/2017 10:35 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(30/03/2017 10:28 SA)

Ban hành kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6(29/03/2017 9:41 SA)

Bổ sung, hoàn thiện thủ tục đăng ký hoạt động cơ sở in(09/03/2017 9:15 SA)

Sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên(09/03/2017 8:36 SA)

Biểu mẫu đài truyền thanh(06/03/2017 9:07 SA)

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ...(21/02/2017 10:02 SA)

Lộ trình bắt buộc thực hiện trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan cơ quan quản lý nhà nước...(21/02/2017 9:59 SA)

Chỉ thị về tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước(21/02/2017 9:55 SA)

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2016(21/02/2017 9:51 SA)

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2016(21/02/2017 9:45 SA)

°
2320 người đang online