Thực hiện công tác tuyên truyền

Đăng ngày 02 - 11 - 2017
100%

Thực hiện văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền những nội dung theo văn bản sau

van ban tuyen truyen.pdf

van ban tuyen truyen APEC.pdf

Tin mới nhất

V/v triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 (năm 2018) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(27/11/2017 9:57 SA)

Hướng dẫn tuyên truyền(15/08/2017 9:35 SA)

Hướng dẫn số 27/HD-BTGTW ngày 20-2-2017Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí(03/03/2017 10:41 SA)

Công văn số 389/BTTTT-TTCS ngày 14-2-2017 về việc tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát...(03/03/2017 10:40 SA)

Công văn số 382/BTTTT-CBC ngày 10-2-2017 về việc triển khai công tác thực hiện các nội dung tại...(03/03/2017 10:39 SA)

Công văn số 105/BCXB-STTTT ngày 2-3-2017 V/v thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(03/03/2017 10:38 SA)

Công văn số 18/BCĐ-VPTT ngày 23-2-2017 V/v tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành...(03/03/2017 10:36 SA)

Công văn số 10/STNMT-BVMT ngày 09-2-2017 Về việc triển khai thực hiện các đề án của tỉnh về bảo...(03/03/2017 10:35 SA)

Công văn số 204/UBND-NC ngày 20-2-2017 về việc đề xuất triển khai thực hiện Thông báo số 37/TB-VPCP(03/03/2017 10:33 SA)

Công văn số 55/STTTT-TTBCXB về việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(03/03/2017 2:31 CH)

Công văn số 16/STTTT-TTBCXB về việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền số hóa truyền hình(03/03/2017 2:30 CH)

Công văn số 17/STTTT-TTBCXB về việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(03/03/2017 2:29 CH)

Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 23-2-2017 thực hiện phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia...(03/03/2017 2:26 CH)

Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 20-2-2017 Thực hiện Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ...(03/03/2017 2:25 CH)

Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 16-2-2017Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở,...(03/03/2017 2:24 CH)

Hướng dẫn an toàn thông tin cho các Cổng/ Trang thông tin điện tử(08/08/2011 10:08 SA)

°
339 người đang online