V/v triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 (năm 2018) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 27 - 11 - 2017
100%

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU là hoạt động được Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức hàng năm nhằm góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em thiếu nhi, tạo điều kiện thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc. Đồng thời giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội. Thực hiện Công văn số 3836/BTTTT-HTQT ngày 23/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 (năm 2018), Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo; Bưu điện tỉnh; các cơ quan báo chí tỉnh, phòng Văn hóa thông tin và Đài truyền thanh các huyện, thành phố phối hợp những nội dung theo công văn

Công văn: congvanCPU.pdf

Tin mới nhất

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(30/01/2020 8:30 SA)

Danh sách 11 Luật, 17 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV(22/01/2020 8:20 SA)

Thông báo giải thưởng toàn quốc về TTĐN(08/01/2020 3:29 CH)

Thực hiện công tác tuyên truyền(02/11/2017 4:17 CH)

Hướng dẫn tuyên truyền(15/08/2017 9:35 SA)

Hướng dẫn số 27/HD-BTGTW ngày 20-2-2017Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí(03/03/2017 10:41 SA)

Công văn số 389/BTTTT-TTCS ngày 14-2-2017 về việc tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát...(03/03/2017 10:40 SA)

Công văn số 382/BTTTT-CBC ngày 10-2-2017 về việc triển khai công tác thực hiện các nội dung tại...(03/03/2017 10:39 SA)

Công văn số 105/BCXB-STTTT ngày 2-3-2017 V/v thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(03/03/2017 10:38 SA)

Công văn số 18/BCĐ-VPTT ngày 23-2-2017 V/v tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành...(03/03/2017 10:36 SA)

Công văn số 10/STNMT-BVMT ngày 09-2-2017 Về việc triển khai thực hiện các đề án của tỉnh về bảo...(03/03/2017 10:35 SA)

Công văn số 204/UBND-NC ngày 20-2-2017 về việc đề xuất triển khai thực hiện Thông báo số 37/TB-VPCP(03/03/2017 10:33 SA)

Công văn số 55/STTTT-TTBCXB về việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(03/03/2017 2:31 CH)

Công văn số 16/STTTT-TTBCXB về việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền số hóa truyền hình(03/03/2017 2:30 CH)

Công văn số 17/STTTT-TTBCXB về việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(03/03/2017 2:29 CH)

Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 23-2-2017 thực hiện phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia...(03/03/2017 2:26 CH)

°
1026 người đang online