Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2017

Đăng ngày 06 - 11 - 2017
100%

Căn cứ Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2017 với các nội dung cụ thể có trong file đi kèm

Nội dung Kế hoạch được đăng tải tại đây:  cong ttdt.pdf

 

Tin mới nhất

°
512 người đang online