Công văn số 777/STTTT-TTBCXB: Về việc tuyên truyền phổ biến pháp luật

Đăng ngày 14 - 12 - 2017
100%

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được phân công tại các Kế hoạch và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh xây dựng kế hoạch theo nội dung công văn sau

Đính kèm Công văn

777.pdf

QĐ 2999.pdf

KH336.pdf

3108.pdf

Tin mới nhất

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(16/01/2018 8:33 SA)

Công văn số 824/STTTT-TTBCXB(02/01/2018 3:31 CH)

Báo cáo đánh giá kết quả và nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office đến năm 2020 (17/11/2017 8:06 SA)

Về việc báo cáo thực trạng hoạt động hệ thống CNTT trong giải quyết TTHC (09/11/2017 9:27 SA)

V/v thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(05/10/2017 10:50 SA)

CUNG CẤP SỐ LIỆU VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHO PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CNTT-TT NĂM 2017 TỈNH HƯNG YÊN(11/04/2017 4:02 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(11/04/2017 3:15 CH)

Tuyên truyền triển lãm bản đồ và ngày sách Việt Nam(11/04/2017 3:23 CH)

Thực hiên tuyên truyền tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(30/03/2017 10:35 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(30/03/2017 10:28 SA)

Ban hành kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6(29/03/2017 9:41 SA)

Bổ sung, hoàn thiện thủ tục đăng ký hoạt động cơ sở in(09/03/2017 9:15 SA)

Sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên(09/03/2017 8:36 SA)

Biểu mẫu đài truyền thanh(06/03/2017 9:07 SA)

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ...(21/02/2017 10:02 SA)

Lộ trình bắt buộc thực hiện trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan cơ quan quản lý nhà nước...(21/02/2017 9:59 SA)

°
320 người đang online