Bộ phận Một cửa trực thuộc Văn phòng Sở

Đăng ngày 21 - 03 - 2017
100%

Thông tin cán bộ phụ trách bộ phận Một cửa

Trưởng bộ phận: Ngô Hải Chiến

Điện thoại di động: 0989.641.080

Điện thoại cơ quan: 0221.3868.789

Chuyên viên xử lý: Nguyễn Thị Hiền

Điện thoại di động: 0985.036.968

Điện thoại cơ quan: 0221.3868.789

Tin mới nhất

Phòng Bưu chính - Viễn thông(30/09/2016 9:36 SA)

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản(30/09/2016 9:36 SA)

Văn phòng Sở(30/09/2016 9:36 SA)

Phòng Công nghệ thông tin(30/09/2016 9:36 SA)

Phòng Thanh tra(30/09/2016 9:36 SA)

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (27/09/2016 9:34 SA)

°
853 người đang online