Quá trình hình thành và phát triển

Đăng ngày 21 - 03 - 2017
100%

Ngày 27/10/2004, Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Hưng Yên (nay là Sở Thông tin và Truyền thông) được UBND tỉnh công bố Quyết định thành lập, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trên lĩnh vực này còn mới mẻ, ít kinh nghiệm, nhất là về công tác quản lý nhà nước, các điều kiện làm việc còn khó khăn, thiếu thốn. Tuy vậy, Sở đã dần kiện toàn bộ máy nhanh chóng bắt kịp với sự phát triển của toàn Ngành. Qua 10 năm xây dựng và phát triển, có thể nói Sở thông tin và truyền thông đã khẳng định được vị thế của mình.

Sở  Bưu chính – Viễn thông tỉnh Hưng Yên ra mắt và đi vào hoạt động ngày 17/6/2005 với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin (CNTT), điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin; quản lý dịch vụ công về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Năm 2008, Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên được thành lập trên nền tảng của Sở Bưu chính – Viễn thông và tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về Báo chí, Xuất bản từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đến năm 2011, Sở Thông tin và Truyền thông được bổ sung thêm nhiệm vụ mới là quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại; năm 2013 được bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về Thông tin cơ sở, An toàn an ninh thông tin.

Để đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong từng giai đoạn, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông; sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm, vừa học hỏi, vừa rút kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành. Sở Thông tin và Truyền thông đã có bước trưởng thành và phát triển toàn diện, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh. Từ những ngày ngày đầu thành lập với tổng số 07 cán bộ, công chức; 04 phòng chuyên môn; trụ Sở cơ quan phải mượn tạm tầng 2, 3 của Bưu Điện tỉnh. Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông có 39 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với 05 phòng chuyên môn và 01 đơn vị sự nghiệp. Trong đó 37 người có trình độ đại học; 06 người có trình độ thạc sỹ; 05 người có trình độ cao cấp lý luận chính trị; 02 chuyên viên chính. Cùng với việc kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước, tổ chức Đảng, Công đoàn, Chi đoàn thanh niên của Sở Thông tin và Truyền thông đã không ngừng hoàn thiện và phát triển. Chi bộ có 16 đảng viên; Công đoàn có 39 đoàn viên trực thuộc công đoàn viên chức tỉnh; Chi đoàn thanh niên có 25 đoàn viên trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh.

10 năm qua, Sở đã chủ động xây dựng, trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các Quy hoạch phát triển ngành thuộc lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, CNTT, Báo chí và Xuất bản. Tham mưu, đề xuất ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động Bưu chính, Viễn thông, CNTT; tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tham mưu ban hành Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Hưng Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến 2025; Kế hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Hưng Yên đến năm 2015 định hướng đến năm 2020; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên … Công tác tham mưu ban hành văn bản đã cơ bản hoàn thiện hệ thống khung pháp lý quản lý chuyên ngành Thông tin và Truyền thông giúp cho công tác quản lý nhà nước ngày một nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Hệ thống truyền dẫn cáp quang hiện được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư xây dựng đến tất cả các trung tâm của huyện, thành phố, các khu công nghiệp và dọc theo các đường quốc lộ, tỷ lệ ngầm hóa ngày càng cao.  Hệ thống mạng Internet đã phát triển đến 100% các xã trên địa bàn tỉnh. Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được đầu tư xây dựng trong các cơ quan nhà nước từ cấp huyện trở lên. Tổng số trạm BTS hiện nay là 946 trạm đã phủ sóng di động tới 100% các xã trong tỉnh; Tổng số thuê bao điện thoại cố định và di động trả trước là 117.010 thuê bao; Tổng số thuê bao Internet trên toàn mạng là 50.495 thuê bao, đạt mật độ 4,477 thuê bao/100 người dân.

Việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước được triển khai mạnh mẽ với 100% đơn vị đã có mạng LAN kết nối Internet tốc độ cao và kết nối đến Trung tâm dữ liệu tỉnh. 100% cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố có hộp thư điện tử công vụ thuộc hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hưng Yên. Trên 65% các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố có sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành. 100% cổng thông tin điện tử, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố cung cấp đầy đủ dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, giúp người dân và doanh nghiệp tra cứu thông tin thuận tiện, qua đó góp phần từng bước minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Công tác quản lý nhà nước về báo chí - xuất bản được tăng cường, vai trò chỉ đạo, định hướng thông tin của cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí được đề cao; đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử trên địa bàn tuân thủ đúng pháp luật. Hạ tầng thông tin - truyền thông từng bước được đầu tư hiện đại và đồng bộ. Đến nay, tỉnh đã có hệ thống báo chí với đầy đủ 4 loại hình, bao gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử.

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã được chú trọng triển khai thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở. Đối tượng thanh tra, địa bàn thanh tra rộng khắp trên toàn tỉnh, gồm các lĩnh vực nhạy cảm, lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm như: Internet công cộng, trò chơi trực tuyến, xuất bản phẩm, quản lý thuê bao di động trả trước. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những sai phạm, góp phần quan trọng trong công tác quản lý nhà nước của Sở.

Trong 10 năm qua nguồn nhân lực thông tin và truyền thông đã được quan tâm bổ sung và từng bước chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay, 100% sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã bố trí cán bộ chuyên trách về CNTT đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nguồn nhân lực báo chí được bổ sung đội ngũ có trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, luôn xung kích đi đầu trên mặt trận tư tưởng. Đội ngũ cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng về công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thông tin của người dân địa phương. Đội ngũ cán bô, công chức Sở tích cực học tập, tham gia nghiên cứu đề tài khoa học như: Đề tài “ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng trang thông tin điện tử trên internet” kết quả thực hiện đề tài được đánh giá có tính thực tiễn và đạt hiệu quả cao khi đưa vào áp dụng tại các cơ quan đơn vị nhà nước, nhất là trong hoạt động doanh nghiệp. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về “Xây dựng hệ chuyên gia hỗ trợ chẩn đoán, điều trị bệnh theo phương pháp Y học cổ truyền bát cương và bát pháp” hiện đang được triển khai tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Hưng Yên đã hỗ trợ tích cực cho công tác khám và điều trị bệnh.

Với những thành tích đó, Sở đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua và Bằng khen; liên tục trong các năm từ 2010 - 2014 được Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cùng nhiều phần thưởng cao quý khác dành cho cá nhân các đồng chí lãnh đạo Sở, cán bộ, công chức, viên chức của Sở vì đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong chặng đường 10 năm qua.

Nhìn lại những kết quả và thành tựu của ngành trên các lĩnh vực trong thời gian qua để tiếp tục tạo sức mạnh tổng hợp và động lực cho thời kỳ mới theo hướng mở cửa và hội nhập. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đoàn kết, gắn bó chặt chẽ “Giỏi về chuyên môn, vững về chính trị” đáp ứng yêu cầu cách mạng mới hiện nay. Những công việc đã làm được trên đây rất quan trọng, đáng khích lệ. Mong rằng thời gian tới các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa, đồng thời ngành thông tin và truyền thông phát huy nội lực, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo cùng vươn lên khẵng định mình trên hầu hết các mặt, góp phần thúc đẩy Hưng Yên ngày càng phát triển bền vững đáp ứng yêu cầu mới hiện nay./.

Tin mới nhất

°
564 người đang online