Kế hoạch số hóa, truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 21 - 03 - 2017
100%

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình đến năm 2020 . . .

Nội dung chi tiết Kế hoạch tải tại đây: KH SO_HOA_HY.PDF

Tin mới nhất

Kế hoạch phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ngành Thông tin và Truyền thông năm 2018(01/08/2018 4:27 CH)

Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 định hướng đến năm 2025(01/08/2018 9:35 SA)

Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Hưng Yên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020(21/03/2017 3:55 CH)

°
969 người đang online