Sử dụng Dịch vụ công trực tuyến

Đăng ngày 21 - 03 - 2017
100%

Để sử dụng Dịch vụ công trực tuyến: Công dân, tổ chức kích chuột vào hình ảnh sau trên Cổng thông tin điện tử:

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến: Công dân, tổ chức tải tại đây:

HuongDanCanBo - HY.doc

HuongDanQuanTri - Copy.doc

Tin mới nhất

°
152 người đang online