Hướng dẫn tuyên truyền

Đăng ngày 15 - 08 - 2017
100%

Thực hiện văn bản của UBND tỉnh về công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, Phòng Văn hóa Thông tin, Đài truyền thanh các huyện/thành phố thực hiện nội dung tuyên truyền theo văn bản đính kèm

Văn bản đính kèm tải tại đây: dang len cong.pdfke hoach 223.pdf

Tin mới nhất

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(30/01/2020 8:30 SA)

Danh sách 11 Luật, 17 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV(22/01/2020 8:20 SA)

Thông báo giải thưởng toàn quốc về TTĐN(08/01/2020 3:29 CH)

V/v triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 (năm 2018) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(27/11/2017 9:57 SA)

Thực hiện công tác tuyên truyền(02/11/2017 4:17 CH)

Hướng dẫn số 27/HD-BTGTW ngày 20-2-2017Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí(03/03/2017 10:41 SA)

Công văn số 389/BTTTT-TTCS ngày 14-2-2017 về việc tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát...(03/03/2017 10:40 SA)

Công văn số 382/BTTTT-CBC ngày 10-2-2017 về việc triển khai công tác thực hiện các nội dung tại...(03/03/2017 10:39 SA)

Công văn số 105/BCXB-STTTT ngày 2-3-2017 V/v thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(03/03/2017 10:38 SA)

Công văn số 18/BCĐ-VPTT ngày 23-2-2017 V/v tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành...(03/03/2017 10:36 SA)

Công văn số 10/STNMT-BVMT ngày 09-2-2017 Về việc triển khai thực hiện các đề án của tỉnh về bảo...(03/03/2017 10:35 SA)

Công văn số 204/UBND-NC ngày 20-2-2017 về việc đề xuất triển khai thực hiện Thông báo số 37/TB-VPCP(03/03/2017 10:33 SA)

Công văn số 55/STTTT-TTBCXB về việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(03/03/2017 2:31 CH)

Công văn số 16/STTTT-TTBCXB về việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền số hóa truyền hình(03/03/2017 2:30 CH)

Công văn số 17/STTTT-TTBCXB về việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(03/03/2017 2:29 CH)

Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 23-2-2017 thực hiện phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia...(03/03/2017 2:26 CH)

°
886 người đang online