Hưng Yên phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử

Đăng ngày 17 - 08 - 2017
100%

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của các cấp chính quyền và các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại tỉnh, ngày 14/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2277/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên, phiên bản 1.0.

Việc xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) là cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư triển khai Chính quyền điện tử kịp thời, chính xác. Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử thể hiện thiết kế tổng thể các thành phần trong hệ thống Chính quyền điện tử, chức năng và mối quan hệ giữa các thành phần và đạt được các mục đích: Tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan nhà nước tại tỉnh; Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin theo điều kiện thực tế của tỉnh.

Trên cơ sở Kiến trúc Chính quyền điện tử Việt Nam do Bộ Thông tin và truyền thông ban hành kèm Công văn số 1178/BTTTT-THH và tình hình thực tế của tỉnh Hưng Yên, mô hình Kiến trúc CQĐT tỉnh Hưng Yên bao gồm các thành phần chính:

a) Đối tượng sử dụng: là người dân, doanh nghiệp hoặc các cơ quan tương tác với dịch vụ được cung cấp bởi các cơ quan nhà nước.

b) Kênh truy cập: là các hình thức, phương tiện qua đó người sử dụng truy cập thông tin, dịch vụ mà cơ quan nhà nước cung cấp. Các kênh truy cập chính bao gồm: các cổng thông tin điện tử, thư điện tử, điện thoại  máy fax, kiosk hoặc có thể đến trực tiếp các cơ quan nhà nước.

c) Dịch vụ cổng thông tin điện tử: là thành phần đảm bảo cho người sử dụng có thể truy cập đến các thông tin trực tuyến và cũng là giao diện giữa người sử dụng với các dịch vụ của cơ quan nhà nước.

d) Dịch vụ công trực tuyến: là những dịch vụ công trực tuyến mà cơ quan nhà nước cung cấp cho người dân và doanh nghiệp bao gồm: Toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và các dịch vụ công trực tuyến thuộc 53 nhóm dịch vụ công trực tuyến ưu tiên triển khai mức độ 3 trở lên theo Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

e) Ứng dụng và cơ sở dữ liệu là bao gồm các ứng dụng cần thiết cho hoạt động nội bộ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

f) Các dịch vụ chia sẻ và tích hợp: Đây là các dịch vụ có thể dùng chung, chia sẻ giữa các ứng dụng trong quy mô của tỉnh, điều này làm giảm đầu tư trùng lặp, lãng phí, thiếu đồng bộ.

g) Hạ tầng kỹ thuật: là Thành phần cung cấp phần cứng, phần mềm máy tính, mạng, thiết bị, an toàn thông tin, cơ sở hạ tầng để triển khai các ứng dụng CNTT, bao gồm: thiết bị phần cứng, phần mềm cho người dùng cuối; cơ sở hạ tầng mạng.

Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử này đóng vai trò như một tài liệu định hướng công tác ứng dụng chính quyền điện tử của tỉnh Hưng Yên, là căn cứ để  các cơ quan có thể phối hợp triển khai các ứng dụng CNTT hướng đến việc hình thành một hệ thống CNTT chung cho toàn tỉnh, tối ưu về nguồn lực đầu tư và hiệu quả mang lại, hài hòa giữa lợi ích của từng đơn vị và lợi ích chung trong toàn tỉnh. Kiến trúc CQĐT tỉnh áp dụng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (bao gồm: các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh). Các cơ quan và tổ chức khác có thể áp dụng Kiến trúc CQĐT tỉnh để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị mình, bảo đảm tính kết nối, liên thông và đồng bộ với hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố./.

Tin mới nhất

Viettel Hưng Yên tổ chức chương trình "Sách - Lan tỏa yêu thương"(07/12/2017 8:11 SA)

161 xã, phường, thị trấn được triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành(07/12/2017 8:11 SA)

Hội nghị phổ biến Nghị định 49/2017/NĐ-CP(07/12/2017 8:10 SA)

Công bố Quy hoạch hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định...(07/12/2017 8:09 SA)

Đại hội công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2017-2022(07/12/2017 8:09 SA)

Chung khảo Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...(07/12/2017 8:08 SA)

Quy định giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm cước gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính...(07/12/2017 8:07 SA)

Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc(07/12/2017 8:06 SA)

Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng truyền số...(07/12/2017 8:05 SA)

Quy định mức cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, địa phương(07/12/2017 8:04 SA)

Quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Thông tin và Truyền thông (07/12/2017 8:03 SA)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2018(07/12/2017 8:03 SA)

Chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu(07/12/2017 8:01 SA)

Tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh(07/12/2017 8:00 SA)

Triển khai hiệu quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ...(07/12/2017 7:59 SA)

Bảo đảm an toàn thông tin trong triển khai xây dựng Chính quyền điện tử(07/12/2017 7:58 SA)

°
2305 người đang online