Thông tin tuyên truyền về APEC Việt Nam 2017

Đăng ngày 15 - 09 - 2017
100%

Thực hiện văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền những nội dung được đính kèm vào công văn sau

Nội dung Công văn và tài liệu tuyên truyền đăng tải tại đây: 

30.pdf

538.pdf

 

Tin mới nhất

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(10/01/2019 1:55 CH)

Thông tư 22/2018/TT-BTTTT Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm(09/01/2019 10:19 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(08/01/2019 10:17 SA)

Thống kê số liệu đài truyền thanh(08/01/2019 4:30 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(07/11/2018 4:27 CH)

Thực hiện công tác Thông tin tuyên truyền(04/10/2018 7:53 SA)

Công văn số 592/STTTT-TTBCXB(11/09/2018 2:21 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(29/08/2018 9:34 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(13/08/2018 8:51 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(01/08/2018 4:36 CH)

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2017(01/08/2018 4:29 CH)

Tuyên truyền Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III và Cuộc thi sáng tác tác phẩm...(23/07/2018 3:17 CH)

Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022(29/06/2018 10:24 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(29/06/2018 2:29 CH)

Tài liệu tuyên truyền Luật An ninh mạng(26/06/2018 3:36 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(12/06/2018 10:29 SA)

°
832 người đang online