Góp ý Dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 21 - 09 - 2017
100%

Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Sở Thông tin và Truyền thông được UBND tỉnh giao chủ trì xây dựng dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý Cơ quan tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo

Nội dung Dự thảo được đăng tải tại đây: quy che mot cua.doc

Tin mới nhất

Mẫu Phiếu khảo sát nhu cầu về khai thác, sử dụng danh mục điện tử dùng chung và nhu cầu khai thác...(05/10/2017 10:10 SA)

Dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các CQNN tỉnh Hưng Yên(03/10/2017 2:38 CH)

Xin ý kiến Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật(21/02/2017 10:27 SA)

Góp ý dự thảo Quy chế đảm bảo an toàn thông tin thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin(26/10/2015 10:23 SA)

Góp ý dự thảo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh(04/06/2015 10:20 SA)

Cung cấp thông tin đăng ký chứng thư số chuyên dùng cho cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên(14/05/2015 10:19 SA)

Góp ý dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động...(15/04/2015 10:19 SA)

Đóng góp ý dự thảo Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ...(05/08/2014 10:17 SA)

Khảo sát hiện trạng và nhu cầu sử dụng phần mềm bản quyền trong cơ quan nhà nước(17/12/2012 10:10 SA)

Phiếu đánh giá tình hình ứng dụng CNTT (25/06/2012 10:09 SA)

Rà soát thực hiện dự án CNTT(10/04/2012 10:08 SA)

Khảo sát hiện trạng hệ thống mạng LAN và nhu cầu sử dụng phần mềm diệt virus(06/04/2012 10:08 SA)

°
2277 người đang online