Báo cáo mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2017

Đăng ngày 05 - 01 - 2018
100%

Thực hiện Công văn số 4659/BTTTT-THH ngày 25/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành phương pháp đánh mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước và gửi số liệu báo cáo. Sở Thông tin và Truyền thông được giao tổng hợp số liệu và báo cáo kết quả mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh.

Nhằm phục vụ cho việc tổng hợp số liệu cho công tác kiểm tra, đánh giá được chính xác, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan gửi số liệu báo cáo kết quả mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị mình 

Báo cáo của Quý cơ quan gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 12/01/2018, gửi văn bản điện tử trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông

Biểu mẫu báo cáo tải tại đây:Phu luc 1.docx

Tin mới nhất

Phiếu khảo sát của Văn phòng Chính phủ(21/09/2018 4:22 CH)

Cung cấp danh sách địa chỉ IP và tên miền các hệ thống thông tin(22/08/2018 2:04 CH)

V/v báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý III/2018(17/08/2018 3:35 CH)

Xác định lại thông tin của các cơ quan, đơn vị trực thuộc(03/07/2018 5:22 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý II/2018(24/05/2018 3:24 CH)

Rà soát danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã đăng ký(18/05/2018 2:30 CH)

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2018(14/05/2018 9:15 SA)

Rà soát, đăng ký cấp, thu hồi chữ ký số chuyên dùng(23/03/2018 10:02 SA)

Cung cấp số liệu đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng(02/03/2018 9:29 SA)

Triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018(02/03/2018 8:57 SA)

Mẫu Phiếu khảo sát nhu cầu về khai thác, sử dụng danh mục điện tử dùng chung và nhu cầu khai thác...(05/10/2017 10:10 SA)

Dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các CQNN tỉnh Hưng Yên(03/10/2017 2:38 CH)

Góp ý Dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước trên...(21/09/2017 1:44 CH)

Xin ý kiến Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật(21/02/2017 10:27 SA)

Góp ý dự thảo Quy chế đảm bảo an toàn thông tin thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin(26/10/2015 10:23 SA)

Góp ý dự thảo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh(04/06/2015 10:20 SA)

°
713 người đang online