Danh mục nhiệm vụ dự án CNTT năm 2018

Đăng ngày 02 - 02 - 2018
100%

DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2018

TT

Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì triển khai

Đơn vị phối hợp

 
 

I

Xây dựng cơ chế, chính sách về công nghệ thông tin

 

 

 

1

Duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

 

2

Quy chế quản lý, vận hành hệ thống giao ban trực tuyến

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

 

II

Phát triển, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin

 

 

 

1

Xây dựng Hệ thống Wifi và bảo mật thông tin tòa nhà HĐND và UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

   

2

Mua sắm thiết bị mạng và an toàn bảo mật cho UBND cấp xã

Sở Thông tin và Truyền thông

UBND các xã, phường, thị trấn

 

3

Thiết lập mạng diện rộng WAN, kết nối các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã

 

4

Mua sắm, bổ sung thiết bị cho hoạt động của Trung tâm tích hợp dữ liệu

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

5

Mua sắm phần mềm bản quyền

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

 

III

Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin

 

 

 

1

Thuê dịch vụ Phần mềm một cửa điện tử, một cửa liên thông hiện đại từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã

 

2

Xây dựng Phần mềm tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Sở Tư pháp

- Thi hành án cấp tỉnh, cấp huyện

- Tòa án cấp tỉnh, cấp huyện

- Viện kiểm soát

- Công an tỉnh

 

3

Nâng cấp, mở rộng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Sở Tư pháp

- Sở TN&MT

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

- UBND các huyện, thành phố

- UBND cấp xã

 

4

Xây dựng ứng dụng tổng quyết toán NSNN tích hợp tại Sở Tài chính

Sở Tài chính

 

 

5

Triển khai phần mềm Kế toán HCSN các đơn vị trong toàn tỉnh

Sở Tài chính

 

 

6

Triển khai CSDL kế toán tập trung

Sở Tài chính

 

 

7

Triển khai phần mềm Quản lý dự án đầu tư XDCB giai đoạn 2

Sở Tài chính

 

 

8

Nâng cấp, triển khai hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

IV

Đào tạo, tập huấn và tuyên truyền về công nghệ thông tin

 

 

 

1

Đào tạo tập huấn, tuyên truyền đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước;  nâng cao về an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách của các cơ quan, đơn vị

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

 

2

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

 

Tin mới nhất

Tuyên truyền trên các sản phẩm của Thông tấn xã Việt Nam(03/08/2018 4:51 CH)

Đấu thầu in ấn tài liệu triển lãm Trường Sa - Hoàng Sa(03/08/2018 4:50 CH)

Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu (03/08/2018 4:48 CH)

Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu(03/08/2018 4:46 CH)

Phê duyệt hồ sơ gói thầu(03/08/2018 4:44 CH)

Phê duyệt hồ sơ gói thầu(03/08/2018 4:41 CH)

°
1520 người đang online