Phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 30 - 08 - 2018
100%

UBND tỉnh phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên

Việc xây dựng Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên giúp đạt được các mục tiêu sau:

- Tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin;

- Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan nhà nước;

- Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế;

- Tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống CNTT cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm triển khai CPĐT tại tỉnh Hưng Yên.

Nội dung Kiến trúc CQĐT   2277.QD.UBND_PD Kien truc CQDT tinh Hung Yen.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch ứng dụng CNTT tỉnh Hưng Yên năm 2020(01/01/2020 9:23 SA)

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019(25/12/2018 8:16 SA)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2018(16/01/2018 5:07 CH)

Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Hưng Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020(24/03/2017 1:27 CH)

°
692 người đang online