Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý I/2019

Đăng ngày 12 - 02 - 2019
100%

Thực hiện Công văn số 298/BTTTT-THH ngày 29/01/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý I/2019. UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp số liệu về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ hàng quý

Để có cơ sở tổng hợp số liệu về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh quý I/2019. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan cung cấp số liệu về phát triển Chính phủ điện tử theo biểu mẫu báo cáo gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25/02/2019, đồng thời gửi bản điện tử (file MS Word, MS Excel) qua địa chỉ thư điện tử công vụ: cntt.stttt@hungyen.gov.vn để kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh

Tin mới nhất

Phiếu khảo sát hạ tầng ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, phục vụ lập đề án...(16/09/2019 3:15 CH)

Khảo sát, thu thập số liệu của các doanh nghiệp Công nghệ thông tin, điện tử năm 2019(13/09/2019 4:42 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý III/2019(12/08/2019 3:13 CH)

V/v đề xuất nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020(18/07/2019 2:27 CH)

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019(03/07/2019 5:03 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý II/2019(13/05/2019 7:41 SA)

Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật(18/04/2019 10:18 SA)

Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng báo cáo Quyết định 392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ(10/04/2019 2:16 CH)

Phê duyệt danh sách Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên(19/03/2019 4:15 CH)

V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg của Thủ...(22/02/2019 8:46 SA)

Khảo sát hiện trạng hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa...(12/02/2019 3:30 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông(24/12/2018 10:30 SA)

Mẫu biểu cung cấp số liệu phục vụ báo cáo kết quả cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2018(28/11/2018 10:55 SA)

Thu thập số liệu và đánh giá mức độ Chính quyền điện tử trong các cơ quan hành chính tỉnh Hưng...(23/11/2018 2:48 CH)

Phiếu khảo sát của Văn phòng Chính phủ(21/09/2018 4:22 CH)

Cung cấp danh sách địa chỉ IP và tên miền các hệ thống thông tin(22/08/2018 2:04 CH)

°
2001 người đang online