Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2018

Đăng ngày 23 - 11 - 2018
100%

Thực hiện Công văn số 3835/BTTTT-THH ngày 13/11/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2018. UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tổng hợp số liệu gửi Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ cuối quý, cuối năm.

Để có cơ sở tổng hợp số liệu về tình hình phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh quý IV/2018. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan cung cấp, báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của đơn vị theo biểu mẫu kèm theo và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/11/2018, đồng thời gửi bản điện tử (file Word, Excel) qua địa chỉ thư điện tử công vụ: cntt.stttt@hungyen.gov.vn để kịp tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh.

(Biểu mẫu báo cáo, cung cấp số liệu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông, mục Xin ý kiến dự thảo tại địa chỉ http://sotttt.hungyen.gov.vn)

Phu luc mau Bao cao_cac So Ban Nganh.doc

Phu luc mau Bao cao_UBND cac huyen, thanh pho.doc

Phu luc mau Bao cao_VP UBND tinh.doc

Tin mới nhất

Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông(24/12/2018 10:30 SA)

Mẫu biểu cung cấp số liệu phục vụ báo cáo kết quả cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2018(28/11/2018 10:55 SA)

Thu thập số liệu và đánh giá mức độ Chính quyền điện tử trong các cơ quan hành chính tỉnh Hưng...(23/11/2018 2:48 CH)

Phiếu khảo sát của Văn phòng Chính phủ(21/09/2018 4:22 CH)

Cung cấp danh sách địa chỉ IP và tên miền các hệ thống thông tin(22/08/2018 2:04 CH)

V/v báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý III/2018(17/08/2018 3:35 CH)

Xác định lại thông tin của các cơ quan, đơn vị trực thuộc(03/07/2018 5:22 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý II/2018(24/05/2018 3:24 CH)

Rà soát danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã đăng ký(18/05/2018 2:30 CH)

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2018(14/05/2018 9:15 SA)

Rà soát, đăng ký cấp, thu hồi chữ ký số chuyên dùng(23/03/2018 10:02 SA)

Cung cấp số liệu đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng(02/03/2018 9:29 SA)

Triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018(02/03/2018 8:57 SA)

Báo cáo mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2017(05/01/2018 9:15 SA)

Mẫu Phiếu khảo sát nhu cầu về khai thác, sử dụng danh mục điện tử dùng chung và nhu cầu khai thác...(05/10/2017 10:10 SA)

Dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các CQNN tỉnh Hưng Yên(03/10/2017 2:38 CH)

°
872 người đang online