Văn bản chỉ đạo điều hành

Đăng ngày 27 - 07 - 2018
100%

                                                                 DANH SÁCH VĂN BẢN

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

253/BC-STTTT

26/4/2018

Sơ kết thực hiện Đề an 30A-ĐA/TU ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giảm sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần tăng cường xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh”

259/STTTT-TTBCXB

03/5/2018

Về việc đề nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật

262/STTTT-TTBCXB

4/5/2018

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

282/KH-STTTT

10/5/2018

Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

31/BC/CBSTTTT

16/5/2018

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X

35/KH-STTTT

18/5/2018

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp

320/STTTT-TTBCXB

18/5/2018

V/v xây dựng chương trình công tác năm 2018 của BCĐ các chương trình MTQG tỉnh Hưng Yên

329/KH-STTTT

21/5/2018

Tổ chức hội nghị tăng cường công tác quản lý và bảo vệ các công trình viễn thông

337/STTTT-TTBCXB

23/5/2018

V/v thực hiện Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản đặc san, bản tin, thông tin điện tử và truyền thanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

342/BC-STTTT

25/5/2018

Công tác quản lý báo chí tháng 5 và định hướng tuyên truyền tháng 6 năm 2018

341/BC-STTTT

25/5/2018

Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, giai đoạn 2016-2020"

355/BC-STTTT

31/5/2018

Kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

76/KH-STTTT

6/6/2018

Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2018

78/KH-STTTT

7/6/2018

Tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2018)

377/BC-STTTT

8/6/2018

ết quả 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

391/KH-STTTT

14/6/2018

Thực hiện triển khai đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 ngày Thông tin và Truyền thông

35-BC/CBSTTTT

21/6/2018

Sơ kết các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020

 

Tin mới nhất

°
320 người đang online