Lịch tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018

Đăng ngày 16 - 08 - 2018
100%

 

 

Tháng, năm Ngày, giờ tiếp dân Họ và tên, chức vụ cán bộ tiếp dân Địa điểm tiếp dân
Tháng 8/2018

Ngày 16/8/2018

Buổi sáng: Từ 7h - 11h

Buổi chiều: Từ 14h - 17h

Bùi Văn Sỹ - Giám đốc Sở

Tầng 4, Sở Thông tin và Truyền thông,

đường Nguyễn Lương Bằng, phường

Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tháng 9/2018

Ngày 17/9/2018

Buổi sáng: Từ 7h - 11h

Buổi chiều: Từ 14h - 17h

Bùi Văn Sỹ - Giám đốc Sở

Tầng 4, Sở Thông tin và Truyền thông,

đường Nguyễn Lương Bằng, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tháng 10/2018

Ngày 16/10/2018

Buổi sáng: Từ 8h - 12h

Buổi chiều: Từ 13h - 16h

Bùi Văn Sỹ - Giám đốc Sở

Tầng 4, Sở Thông tin và Truyền thông,

đường Nguyễn Lương Bằng, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tháng 11/2018

Ngày 16/11/2018

Buổi sáng: Từ 8h - 12h

Buổi chiều: Từ 13h - 16h

Bùi Văn Sỹ - Giám đốc Sở

Tầng 4, Sở Thông tin và Truyền thông,

đường Nguyễn Lương Bằng, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tháng 12/2018

Ngày 17/12/2018

Buổi sáng: Từ 8h - 12h

Buổi chiều: Từ 13h - 16h

Bùi Văn Sỹ - Giám đốc Sở

Tầng 4, Sở Thông tin và Truyền thông,

đường Nguyễn Lương Bằng, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

 

Ngày 16/8/2018

Buổi sáng: Từ 7h – 11h

Buổi chiều: Từ 14h  – 17h

Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020(29/05/2020 8:59 SA)

Lịch tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019(29/05/2020 8:35 SA)

°
1579 người đang online