Tài liệu tuyên truyền Luật An ninh mạng

Đăng ngày 26 - 06 - 2018
100%

Thực hiện Công văn số 688-CV/BTGTU về gửi Tài liệu tuyên truyền Luật An ninh mạng. Sở TT&TT tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức về nội dung trong Luật An ninh mạng

Luật An ninh mạng gồm 07 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của Luật An ninh mạng. Quy định đầy đủ các biện pháp, hoạt động bảo vệ tương xứng với mức độ quan trọng của hệ thống thông tin này, trong đó nêu ra tiêu chí xác định, lĩnh vực liên quan, quy định các biện pháp như thẩm định an ninh mạng, đánh giá điều kiện, kiểm tra, giám sát an ninh và ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Nội dung tài liệu tải tại đây TL Tuyen truyen Luat ANM.doc

Tin mới nhất

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin trên các thiết bị sử dụng mạng Wi-Fi(20/10/2017 8:07 SA)

Mẫu biên bản bàn giao sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước(13/07/2017 1:47 CH)

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công văn hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống...(22/03/2013 10:12 SA)

°
1062 người đang online