Cung cấp danh sách địa chỉ IP và tên miền các hệ thống thông tin

Đăng ngày 22 - 08 - 2018
100%

Nhằm mục đích giám sát, theo dõi từ xa tốt hơn và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước, đồng thời cảnh báo kịp thời khi có thông tin về nguy cơ tấn công mạng liên quan đến các hệ thống thông tin (địa chỉ IP, tên miền).

Sở thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan tổng hợp danh sách các địa chỉ IP tĩnh, tên miền của cơ quan mình đang sử dụng công khai (public) trên mạng Internet (mẫu kèm theo công văn này) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/8/2018, đồng thời gửi bản mềm văn bản về địa chỉ thư điện tử: cntt.stttt@hungyen.gov.vn để tổng hợp gửi Cục An toàn thông tin theo dõi, giám sát, cảnh báo kịp thời khi có nguy cơ tấn công mạng các hệ thống thông tin.

Biểu mẫu được đăng tải tại đây:

Phụ lục.docx

Tin mới nhất

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020(19/06/2020 4:52 CH)

Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử(25/10/2019 10:08 SA)

Phiếu khảo sát hạ tầng ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, phục vụ lập đề án...(16/09/2019 3:15 CH)

Khảo sát, thu thập số liệu của các doanh nghiệp Công nghệ thông tin, điện tử năm 2019(13/09/2019 4:42 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý III/2019(12/08/2019 3:13 CH)

V/v đề xuất nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020(18/07/2019 2:27 CH)

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019(03/07/2019 5:03 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý II/2019(13/05/2019 7:41 SA)

Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật(18/04/2019 10:18 SA)

Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng báo cáo Quyết định 392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ(10/04/2019 2:16 CH)

Phê duyệt danh sách Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên(19/03/2019 4:15 CH)

V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg của Thủ...(22/02/2019 8:46 SA)

Khảo sát hiện trạng hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa...(12/02/2019 3:30 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý I/2019(12/02/2019 7:23 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông(24/12/2018 10:30 SA)

Mẫu biểu cung cấp số liệu phục vụ báo cáo kết quả cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2018(28/11/2018 10:55 SA)

°
1367 người đang online