Phiếu khảo sát của Văn phòng Chính phủ

Đăng ngày 21 - 09 - 2018
100%

Căn cứ Công văn số 8767/VPCP-KSTT ngày 13/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về khảo sát tình hình triển khai các hệ thống thông tin,

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2684/UBND-KGVX ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh về việc giao khảo sát tình hình triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin khảo sát vào phiếu khảo sát (theo mẫu 1B) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 26/9/2018 để tổng hợp báo cáo Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh, bản điện tử gửi về địa chỉ mail: cntt.stttt@hungyen.gov.vn.
(Mẫu biểu khảo sát được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông, mục Xin ý kiến dự thảo tại địa chỉ http://sotttt.hungyen.gov.vn)
Trân trọng./.

 

Phiếu khảo sát đăng tải tại đây:PL1B PKS ve HTTT, CSDL - DP - 9.2018-2.docx

Tin mới nhất

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020(19/06/2020 4:52 CH)

Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử(25/10/2019 10:08 SA)

Phiếu khảo sát hạ tầng ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, phục vụ lập đề án...(16/09/2019 3:15 CH)

Khảo sát, thu thập số liệu của các doanh nghiệp Công nghệ thông tin, điện tử năm 2019(13/09/2019 4:42 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý III/2019(12/08/2019 3:13 CH)

V/v đề xuất nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020(18/07/2019 2:27 CH)

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019(03/07/2019 5:03 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý II/2019(13/05/2019 7:41 SA)

Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật(18/04/2019 10:18 SA)

Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng báo cáo Quyết định 392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ(10/04/2019 2:16 CH)

Phê duyệt danh sách Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên(19/03/2019 4:15 CH)

V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg của Thủ...(22/02/2019 8:46 SA)

Khảo sát hiện trạng hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa...(12/02/2019 3:30 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý I/2019(12/02/2019 7:23 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông(24/12/2018 10:30 SA)

Mẫu biểu cung cấp số liệu phục vụ báo cáo kết quả cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2018(28/11/2018 10:55 SA)

°
1414 người đang online