Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền

Đăng ngày 10 - 01 - 2019
100%

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thông tin tuyên truyền, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn tuyên truyền một số nội dung sau

Nội dung công văn:

Công văn số 30.pdf

Hướng dẫn số 55.pdf

Kế hoạch số 02.pdf

 

Tin mới nhất

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền (18/09/2020 4:39 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(01/09/2020 4:15 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(20/08/2020 3:11 CH)

Công điện khẩn số 2137.CĐ-CTUBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh v.v tăng cường các biện...(18/08/2020 8:49 CH)

Công văn số 2129.UBND.KGVX ngày 17/8/2020 v.v khẩn trương rà soát, xác minh các đối tượng nguy cơ...(17/08/2020 5:00 CH)

Công văn số 700/STTTT-TTBCXB(13/08/2020 4:08 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(06/08/2020 9:44 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(13/07/2020 2:18 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(08/07/2020 8:28 SA)

Đảm bảo các điều kiện cần thiết để Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công(24/06/2020 9:04 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(22/06/2020 9:58 SA)

Tích hợp thanh toán trên hệ thống thanh toán quốc gia(29/05/2020 9:17 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(11/05/2020 8:33 SA)

Cập nhật tên đơn vị hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử(24/04/2020 9:01 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(09/04/2020 2:18 CH)

V/v thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 07/04/2020 của UBND tỉnh(09/04/2020 2:12 CH)

°
406 người đang online