Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền

Đăng ngày 31 - 01 - 2019
100%

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyên thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh; Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền các nhiệm vụ sau:

Nội dung công văn tuyên truyền: Công văn số 80.pdf

Hướng dẫn số 55:

 Hướng dẫn số 55.pdf

Nghị quyết số 28:

Nghị quyết số 28.pdf

Tin mới nhất

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền (18/09/2020 4:39 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(01/09/2020 4:15 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(20/08/2020 3:11 CH)

Công điện khẩn số 2137.CĐ-CTUBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh v.v tăng cường các biện...(18/08/2020 8:49 CH)

Công văn số 2129.UBND.KGVX ngày 17/8/2020 v.v khẩn trương rà soát, xác minh các đối tượng nguy cơ...(17/08/2020 5:00 CH)

Công văn số 700/STTTT-TTBCXB(13/08/2020 4:08 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(06/08/2020 9:44 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(13/07/2020 2:18 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(08/07/2020 8:28 SA)

Đảm bảo các điều kiện cần thiết để Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công(24/06/2020 9:04 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(22/06/2020 9:58 SA)

Tích hợp thanh toán trên hệ thống thanh toán quốc gia(29/05/2020 9:17 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(11/05/2020 8:33 SA)

Cập nhật tên đơn vị hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử(24/04/2020 9:01 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(09/04/2020 2:18 CH)

V/v thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 07/04/2020 của UBND tỉnh(09/04/2020 2:12 CH)

°
225 người đang online