Khảo sát, thu thập số liệu của các doanh nghiệp Công nghệ thông tin, điện tử năm 2019

Đăng ngày 13 - 09 - 2019
100%

Thực hiện Công văn số 2819/BTTTT-CNTT ngày 22/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện khảo sát, thu thập số liệu của các doanh nghiệp công nghệ thông tin năm 2019. Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên thực hiện điều tra, khảo sát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông bằng Phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp công nghệ thông tin năm 2019.

Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên đề nghị: Quý doanh nghiệp cung cấp số liệu của doanh nghiệp mình trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông (Phiếu thu thập thông tin gửi kèm). Bản mềm có tại địa chỉ http://sotttt.hungyen.gov.vn, mục Xin ý kiến dự thảo; Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh phối hợp đôn đốc các doanh nghiệp cung cấp số liệu. 

Phiếu thu thập thông tin của Quý doanh nghiệp xin gửi về địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên trước ngày 30/9/2019 để tổng hợp, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.

        Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý doanh nghiệp./.

 

Phiếu thu thập thông tin các Doanh nghiệp tải tại đây:

3.-Phieu-dieu-tra-DN-22819.pdf

3.-PHIEU-DIEU-TRA-DN-12819.XLS

Tin mới nhất

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020(19/06/2020 4:52 CH)

Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử(25/10/2019 10:08 SA)

Phiếu khảo sát hạ tầng ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, phục vụ lập đề án...(16/09/2019 3:15 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý III/2019(12/08/2019 3:13 CH)

V/v đề xuất nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020(18/07/2019 2:27 CH)

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019(03/07/2019 5:03 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý II/2019(13/05/2019 7:41 SA)

Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật(18/04/2019 10:18 SA)

Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng báo cáo Quyết định 392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ(10/04/2019 2:16 CH)

Phê duyệt danh sách Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên(19/03/2019 4:15 CH)

V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg của Thủ...(22/02/2019 8:46 SA)

Khảo sát hiện trạng hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa...(12/02/2019 3:30 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý I/2019(12/02/2019 7:23 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông(24/12/2018 10:30 SA)

Mẫu biểu cung cấp số liệu phục vụ báo cáo kết quả cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2018(28/11/2018 10:55 SA)

Thu thập số liệu và đánh giá mức độ Chính quyền điện tử trong các cơ quan hành chính tỉnh Hưng...(23/11/2018 2:48 CH)

°
629 người đang online