Phiếu khảo sát hạ tầng ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, phục vụ lập đề án "Xây dựng đô thị thông minh"

Đăng ngày 16 - 09 - 2019
100%

Phiếu khảo sát hạ tầng ứng dụng CNTT phục vụ lập đề án "Xây dựng đô thị thông minh" được gửi đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phục vụ xây dựng nhiệm vụ chi tiết của các ngành...

Phiếu khảo sát các cơ quan, đơn vị tải về tại đây:

1. Sở Tài nguyên Môi trường: 2. Phieu khao sat linh vuc_Tai nguyen moi truong.doc

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 3. Phieu khao sat linh vuc_Du lich.doc

3. Sở Giao thông Vận tải: 4. Phieu khao sat linh vuc_Giao thong.doc

4. Sở Xây dựng: 5. Phieu khao sat linh vuc_Xay dung.doc

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:6. Phieu khao sat linh vuc_Nong nghiep.doc

6. Công an tỉnh: 7. Phieu khao sat linh vuc_An ninh (1).doc

7. Sở Y tế: 8. Phieu khao sat linh vuc_Y te.doc

8. Sở Giáo dục: 9. Phieu khao sat linh vuc_Giao duc.doc

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 10. Phieu khao sat don vi_khac_huyen.doc

Tin mới nhất

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020(19/06/2020 4:52 CH)

Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử(25/10/2019 10:08 SA)

Khảo sát, thu thập số liệu của các doanh nghiệp Công nghệ thông tin, điện tử năm 2019(13/09/2019 4:42 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý III/2019(12/08/2019 3:13 CH)

V/v đề xuất nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020(18/07/2019 2:27 CH)

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019(03/07/2019 5:03 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý II/2019(13/05/2019 7:41 SA)

Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật(18/04/2019 10:18 SA)

Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng báo cáo Quyết định 392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ(10/04/2019 2:16 CH)

Phê duyệt danh sách Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên(19/03/2019 4:15 CH)

V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg của Thủ...(22/02/2019 8:46 SA)

Khảo sát hiện trạng hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa...(12/02/2019 3:30 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý I/2019(12/02/2019 7:23 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông(24/12/2018 10:30 SA)

Mẫu biểu cung cấp số liệu phục vụ báo cáo kết quả cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2018(28/11/2018 10:55 SA)

Thu thập số liệu và đánh giá mức độ Chính quyền điện tử trong các cơ quan hành chính tỉnh Hưng...(23/11/2018 2:48 CH)

°
127 người đang online