Tập huấn triển khai hệ thống thông tin báo cáo và kết nối với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Đăng ngày 29 - 08 - 2019
100%

Sáng ngày 29-8, tại Quảng Ninh, Bộ TT&TT đã khai mạc Hội nghị tập huấn triển khai hệ thống thông tin báo cáo và kết nối với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải đã tham dự và phát biểu biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh; ông Nguyễn Quốc Việt - Vụ trưởng Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ; cùng gần 300 học viên đến từ các đơn vị thuộc Bộ TT&TT, các Sở TT&TT.

 

20190829-HUY02.jpg
 
Thứ trưởng Phạm Hồng Hải phát biểu tại Hội nghị tập huấn
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải cho biết, đã thành truyền thống hằng năm, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị công tác văn phòng cho các Lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác Văn phòng, các cán bộ làm công tác Văn phòng hiện đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ, các Sở TT&TT và một số doanh nghiệp trong ngành TT&TT nhằm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về công tác Văn phòng cho các đơn vị, doanh nghiệp, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trong cả nước.
 
Cũng theo Thứ trưởng, để công tác tham mưu tổng hợp thực sự có chất lượng, đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra về cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa chế độ báo cáo, chính phủ điện tử, chuẩn bị sẵn sàng các công tác trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia, tiến tới xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, do đó năm nay Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn với các nội dung rất thiết thực, bám sát các yêu cầu của thực tiễn trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra.
 
Nội dung tập huấn của năm nay tập trung vào 03 chuyên đề lớn:
 
Đối với chuyên đề thứ nhất, Phổ biến đề án “Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của Cơ quan hành chính nhà nước” và quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. Các học viên sẽ được giảng viên hệ thống hóa các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước nói chung. Các quy định về chế độ báo cáo được cụ thể hóa đối với ngành TT&TT nói riêng. Quy định chế độ báo cáo đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương. Kết quả của các quy định này sẽ là 01 hệ thống phần mềm các loại báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước được chia sẻ, liên thông, kết nối với nhau phục vụ công tác chỉ đạo điều hành cho các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương.
 
Với chuyên đề thứ hai, Tập huấn sử dụng “Hệ thống theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Bộ TT&TT”, đây được coi là công cụ đắc lực giúp cho công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ TT&TT có thể theo dõi được bức tranh tổng thể các nhiệm vụ của Bộ theo thời gian thực hiện, mọi lúc, mọi nơi; tiết kiệm được nguồn lực và kinh phí trong triển khai.
 
20190829-HUY01.jpg
 
Quang cảnh Hội nghị tập huấn
 
Với chuyên đề thứ ba, Giới thiệu các quy định về Khung đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT. Khung đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được xây dựng với mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT. Bên cạnh đó, kết quả đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao là một căn cứ quan trọng trong việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cán bộ.
 
Để việc tập huấn đạt hiệu quả cao, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải đề nghị các học viên tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tế, gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn; chủ động trao đổi, thảo luận với giảng viên, báo cáo viên về những vấn đề cần quan tâm, đưa ra các tình huống, chủ đề để cùng bàn luận, trao đổi, giải quyết và tháo gỡ các vướng mắc. Thứ trưởng cũng đề nghị các đại biểu tham gia đầy đủ, nghiêm túc, từ đầu đến cuối, sử dụng có hiệu quả thời gian, hoàn thành tốt chương trình và các yêu cầu của đợt tập huấn này./.
20190829-HUY02.jpg
 
Thứ trưởng Phạm Hồng Hải phát biểu tại Hội nghị tập huấn
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải cho biết, đã thành truyền thống hằng năm, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị công tác văn phòng cho các Lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác Văn phòng, các cán bộ làm công tác Văn phòng hiện đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ, các Sở TT&TT và một số doanh nghiệp trong ngành TT&TT nhằm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về công tác Văn phòng cho các đơn vị, doanh nghiệp, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trong cả nước.
 
Cũng theo Thứ trưởng, để công tác tham mưu tổng hợp thực sự có chất lượng, đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra về cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa chế độ báo cáo, chính phủ điện tử, chuẩn bị sẵn sàng các công tác trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia, tiến tới xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, do đó năm nay Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn với các nội dung rất thiết thực, bám sát các yêu cầu của thực tiễn trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra.
 
Nội dung tập huấn của năm nay tập trung vào 03 chuyên đề lớn:
 
Đối với chuyên đề thứ nhất, Phổ biến đề án “Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của Cơ quan hành chính nhà nước” và quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. Các học viên sẽ được giảng viên hệ thống hóa các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước nói chung. Các quy định về chế độ báo cáo được cụ thể hóa đối với ngành TT&TT nói riêng. Quy định chế độ báo cáo đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương. Kết quả của các quy định này sẽ là 01 hệ thống phần mềm các loại báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước được chia sẻ, liên thông, kết nối với nhau phục vụ công tác chỉ đạo điều hành cho các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương.
 
Với chuyên đề thứ hai, Tập huấn sử dụng “Hệ thống theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Bộ TT&TT”, đây được coi là công cụ đắc lực giúp cho công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ TT&TT có thể theo dõi được bức tranh tổng thể các nhiệm vụ của Bộ theo thời gian thực hiện, mọi lúc, mọi nơi; tiết kiệm được nguồn lực và kinh phí trong triển khai.
 
20190829-HUY01.jpg
 
Quang cảnh Hội nghị tập huấn
 
Với chuyên đề thứ ba, Giới thiệu các quy định về Khung đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT. Khung đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được xây dựng với mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT. Bên cạnh đó, kết quả đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao là một căn cứ quan trọng trong việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cán bộ.
 
Để việc tập huấn đạt hiệu quả cao, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải đề nghị các học viên tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tế, gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn; chủ động trao đổi, thảo luận với giảng viên, báo cáo viên về những vấn đề cần quan tâm, đưa ra các tình huống, chủ đề để cùng bàn luận, trao đổi, giải quyết và tháo gỡ các vướng mắc. Thứ trưởng cũng đề nghị các đại biểu tham gia đầy đủ, nghiêm túc, từ đầu đến cuối, sử dụng có hiệu quả thời gian, hoàn thành tốt chương trình và các yêu cầu của đợt tập huấn này./.

Tin mới nhất

Hưng Yên khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh(16/09/2019 8:10 SA)

Bộ TT&TT Ban hành Chỉ thị 33/CT-BTTTT về tăng cường biện pháp quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng...(12/09/2019 10:43 SA)

Quy định về tổ chức phong trào thi đua, bình xét khen thưởng Khối thi đua Sở TT&TT(12/09/2019 10:02 SA)

Chuyển nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ TT&TT(11/09/2019 9:57 SA)

Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí(30/08/2019 4:54 CH)

Trao giải cuộc thi Sưu tập tem về làm theo Di chúc Bác Hồ(28/08/2019 4:20 CH)

Viettel Hưng Yên kỷ niệm 14 năm thành lập(20/08/2019 9:04 SA)

Hội nghị Phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ tại Hưng Yên(26/06/2019 3:50 CH)

Chính phủ sẽ tạo cơ chế mới cho báo chí phát triển(21/06/2019 11:15 SA)

Báo chí góp phần củng cố sức mạnh tinh thần của bộ đội Trường Sa(21/06/2019 11:08 SA)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6(21/06/2019 8:17 SA)

Khai mạc Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam(20/06/2019 11:17 SA)

Sở Thông tin và Truyền thông: Gặp mặt Kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam(20/06/2019 4:55 CH)

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí(19/06/2019 3:15 CH)

Trao giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ I – năm 2018(19/06/2019 8:55 SA)

V/v tuyên truyền chương trình giao lưu Văn hóa Hưng Yên - Belarus(19/06/2019 1:53 CH)

°
346 người đang online