File âm thanh nội dung tuyên truyền phòng, chống bệnh Covid – 19 (nCoV)

Đăng ngày 02 - 03 - 2020
100%

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được một số tài liệu tuyên truyền về phòng, chống bệnh Covid – 19 do Cục Phát thanh truyền hình, Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông sao gửi

HUONG DAN MOI 2 (3) (3).mp3

TVspot Ai can cach ly.mp4

TVspot Cach ly tai gia dinh.mp4

TVspot Khuyến cáo cho Người điều khiển PTGT.mp4

TVspot Khuyen cao chung.mp4

Covid-19 (1). truong hoc.mp3

KHUYEN CAO COVID-19 KHI CO BIEU HIEN (2).mp3

KHUYEN CAO COVID-19 KHI DI CAC PHUONG TIEN.mp3

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(13/07/2020 2:18 CH)

  Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(08/07/2020 8:28 SA)

  Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(22/06/2020 9:58 SA)

  Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(11/05/2020 8:33 SA)

  Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(09/04/2020 2:18 CH)

  V/v thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 07/04/2020 của UBND tỉnh(09/04/2020 2:12 CH)

  V/v thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống dịch Covid-19(09/04/2020 2:07 CH)

  Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(31/03/2020 3:00 CH)

  Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(26/03/2020 8:39 SA)

  Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng trên hệ thống truyền thanh cơ sở(17/03/2020 4:03 CH)

  Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(17/03/2020 3:56 CH)

  Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(19/02/2020 9:50 SA)

  Cung cấp nội dung tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus...(10/02/2020 8:57 SA)

  Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(10/01/2020 9:14 SA)

  Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(27/12/2019 2:42 CH)

  Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(27/12/2019 2:38 CH)

  °
  1595 người đang online