V/v thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống dịch Covid-19

Đăng ngày 09 - 04 - 2020
100%

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 49/PA-UBND ngày 01/04/2020 của UBND tỉnh về phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và phục vụ các khu vực cách ly nhằm ứng phó dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

 

 

 

 

 

Công văn hướng dẫn tuyên truyền: Công văn số 292.pdf

Kế hoạch số 51: KH số 51.pdf

Công văn 505.pdf

Phương án: Phương án.pdf

Tin mới nhất

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(17/11/2020 2:38 CH)

tham gia ý kiến vào Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về ATGT trên các phương tiện thông tin đại...(05/11/2020 2:49 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(02/11/2020 2:19 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(07/10/2020 8:36 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(30/09/2020 9:40 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền (18/09/2020 4:39 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(01/09/2020 4:15 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(20/08/2020 3:11 CH)

Công văn số 700/STTTT-TTBCXB(13/08/2020 4:08 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(06/08/2020 9:44 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(13/07/2020 2:18 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(08/07/2020 8:28 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(22/06/2020 9:58 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(11/05/2020 8:33 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(09/04/2020 2:18 CH)

V/v thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 07/04/2020 của UBND tỉnh(09/04/2020 2:12 CH)

°
364 người đang online