Hưng Yên: Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tăng 5 bậc

Đăng ngày 26 - 05 - 2020
100%

Ngày 19.5, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh


 Năm 2019, công tác cải cách hành chính tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả. Giá trị trung bình chỉ số cải cách hành chính của 17 bộ, cơ quan ngang bộ là 85,63%, tăng 2,95%; chỉ số cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt kết quả trung bình là 81,15%, cao hơn 4,23% so với năm trước, là kết quả cao nhất trong 4 năm trở lại đây. 84,45% số người dân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ nói chung của cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương. Có 3 đơn vị đạt kết quả chỉ số cải cách hành chính trên 90% là: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp. Đối với tỉnh Hưng Yên, kết quả chỉ số cải cách hành chính đạt 81,98%, tăng 5 bậc so với năm 2018.


Căn cứ vào kết quả năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu: Người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp từ Trung ương đến địa phương cần phát huy những mặt đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, tạo môi trường đầu tư kinh doanh, bình đẳng, thuận lợi; đẩy mạnh rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công theo quy định. Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan, các nhà khoa học nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí, phương pháp đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng phục vụ hành chính năm 2020.

Tin mới nhất

°
454 người đang online