Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020

Đăng ngày 19 - 06 - 2020
100%

Thực hiện Công văn số 1923/BTTTT-CNTT ngày 27/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông năm 2020. UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thu thập và cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông năm 2020 của tỉnh Hưng Yên. Để đánh giá đúng thực trạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức thu thập và cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, số liệu theo mẫu Phiếu thu thập số liệu và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 03/7/2020, đồng thời gửi file word đến địa chỉ thư điện tử: cntt.stttt@hungyen.gov.vn. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ Phòng Công nghệ thông tin, số điện thoại: 0221.3867.093 hoặc 0913.280.380 (đồng chí Phúc) để được hướng dẫn, giải đáp.

Các doanh nghiệp viễn thông.doc

Các Sở, ban, ngành khác.doc

Các trường Đại học, Cao đẳng.doc

Cục Thống kê.doc

Cục Thuế tỉnh.doc

Sở Giáo dục và Đào tạo.doc

So Kế hoạch và Đầu tư.doc

Sở Nội Vụ.doc

Sở Tài Chính.doc

UBND cấp huyện.doc

Văn phòng UBND tỉnh.doc

Tai-lieu-huong-dan-thu-thap-so-lieu-tinh,-thanh-pho-2020.doc

Tin mới nhất

Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử(25/10/2019 10:08 SA)

Phiếu khảo sát hạ tầng ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, phục vụ lập đề án...(16/09/2019 3:15 CH)

Khảo sát, thu thập số liệu của các doanh nghiệp Công nghệ thông tin, điện tử năm 2019(13/09/2019 4:42 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý III/2019(12/08/2019 3:13 CH)

V/v đề xuất nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020(18/07/2019 2:27 CH)

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019(03/07/2019 5:03 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý II/2019(13/05/2019 7:41 SA)

Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật(18/04/2019 10:18 SA)

Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng báo cáo Quyết định 392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ(10/04/2019 2:16 CH)

Phê duyệt danh sách Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên(19/03/2019 4:15 CH)

V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg của Thủ...(22/02/2019 8:46 SA)

Khảo sát hiện trạng hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa...(12/02/2019 3:30 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý I/2019(12/02/2019 7:23 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông(24/12/2018 10:30 SA)

Mẫu biểu cung cấp số liệu phục vụ báo cáo kết quả cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2018(28/11/2018 10:55 SA)

Thu thập số liệu và đánh giá mức độ Chính quyền điện tử trong các cơ quan hành chính tỉnh Hưng...(23/11/2018 2:48 CH)

°
695 người đang online