Công văn số 700/STTTT-TTBCXB

Đăng ngày 13 - 08 - 2020
100%

Thực hiện Công văn số 2932/BTTTT-CBC ngày 05/08/2020 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc gửi tác phẩm tham dự Cuộc thi “Các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo”, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh; Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố phát động Cuộc thi tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020 đến phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và tiếp tục triển khai tuyên truyền phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

700.pdf

THỂ LỆ CUỘC THI BÁO CHÍ VIẾT VỀ GIẢM NGHÈO.docx

 

 

 

 

Tin mới nhất

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(17/11/2020 2:38 CH)

tham gia ý kiến vào Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về ATGT trên các phương tiện thông tin đại...(05/11/2020 2:49 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(02/11/2020 2:19 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(07/10/2020 8:36 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(30/09/2020 9:40 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền (18/09/2020 4:39 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(01/09/2020 4:15 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(20/08/2020 3:11 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(06/08/2020 9:44 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(13/07/2020 2:18 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(08/07/2020 8:28 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(22/06/2020 9:58 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(11/05/2020 8:33 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(09/04/2020 2:18 CH)

V/v thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 07/04/2020 của UBND tỉnh(09/04/2020 2:12 CH)

V/v thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống dịch Covid-19(09/04/2020 2:07 CH)

°
370 người đang online