Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên: 15 năm phát triển

Đăng ngày 19 - 08 - 2020
100%

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-UB ngày 27/10/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập Sở Bưu chính – Viễn thông. Sau một thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết, Sở Bưu chính – Viễn thông tỉnh Hưng Yên ra mắt và đi vào hoạt động ngày 17/6/2005 với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin (CNTT), điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin; quản lý dịch vụ công về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Năm 2008, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) được thành lập trên cơ sở Sở Bưu chính – Viễn thông và tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Từ đây Sở TT&TT trở thành cơ quan quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực. Đến năm 2011, Sở TT&TT được bổ sung thêm nhiệm vụ mới là quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại; năm 2013 được bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về Thông tin cơ sở, An toàn an ninh thông tin.

Những ngày đầu thành lập, cơ sở vật chất nghèo nàn, đội ngũ cán bộ trẻ, ít về số lượng, chưa có kinh nghiệm quản lý và hoạt động nghiệp vụ. Hơn nữa, do là cơ quan chuyên môn mới hoàn toàn, không được kế thừa nền tảng quản lý nhà nước từ trước nên thời kỳ đầu thành lập, cán bộ, công chức Sở phải vừa làm, vừa học hỏi, vừa rút kinh nghiệm. Cùng với thời gian, việc ổn định nơi làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc từng bước được bảo đảm, Đến nay, trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Sở TT&TT đã tham mưu, giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên thực hiện tốt vai trò của cơ quan quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực. Sở đã chủ động xây dựng, trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các quy hoạch phát triển ngành; tham mưu, đề xuất ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông, CNTT, Thông tin - Báo chí - Xuất bản. Công tác tham mưu ban hành văn bản đã cơ bản hoàn thiện hệ thống khung pháp lý quản lý chuyên ngành Thông tin và Truyền thông, giúp cho công tác quản lý nhà nước ngày một nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Thực hiện quản lý các lĩnh vực vừa mang tính chính trị tư tưởng, nhạy cảm, vừa có công nghệ kỹ thuật cao và thay đổi nhanh chóng là những thách thức lớn đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở. Nhưng với sự nhiệt tình, năng động của tuổi trẻ, cùng thời gian, đội ngũ cán bộ của Sở TT&TT ngày càng nâng cao năng lực quản lý, bản lĩnh và kinh nghiệm, làm chủ các lĩnh vực quản lý của ngành. Vai trò, vị thế của ngành ngày càng được khẳng định, là ngành ngày càng có nhiều tác động vào sự phát triển của các ngành và các lĩnh vực khác.

Về ứng dụng CNTT, đến nay đã có những bước chuyển rất tích cực. Hạ tầng CNTT của tỉnh được chú trọng đầu tư xây dựng, đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT tập trung. Trục tích hợp chia sẻ dữ liệu nội bộ đã kết nối tới trục chia sẻ dữ liệu quốc gia phục vụ chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương. Trục liên thông văn bản của tỉnh đáp ứng tốt việc gửi nhận văn bản giữa các cơ quan. Tỷ lệ văn bản được gửi, nhận hoàn toàn điện tử trên trục trong nội bộ tỉnh đạt trên 98%; Tỷ lệ văn bản được gửi, nhận song song bằng văn bản điện tử trên trục và văn bản giấy dưới 2%. Mạng truyền số liệu chuyên dùng nội bộ tỉnh đã kết nối đến mạng chuyên dùng quốc gia đảm bảo việc truyền dữ liệu giữa các cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã. Cổng dịch vụ công và Một cửa điện tử của tỉnh được triển khai đồng bộ cho 17 sở, ngành, 10 UBND cấp huyện, 161 UBND cấp xã; cổng đã được kết nối, chia sẻ dữ liệu với cổng dịch vụ công quốc gia và sử dụng chung hệ thống xác thực của Cổng dịch vụ công quốc gia. Đến nay 100% các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được cấp chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ quản lý, ngoài ra còn cung cấp trên 775 chữ ký số cho cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đã được tỉnh triển khai đưa vào sử dụng tại 15 điểm cầu trên toàn tỉnh (1 điểm cầu trung tâm UBND tỉnh và các điểm cầu nhánh).

Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực báo chí, xuất bản những năm qua từng bước đi vào nền nếp. Vai trò chỉ đạo, định hướng thông tin của cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí được đề cao; đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử trên địa bàn tuân thủ đúng pháp luật. Hình thức, chất lượng, thời lượng phát sóng của báo chí tỉnh được tăng cường. Báo chí, xuất bản thực sự trở thành công cụ phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, tạo sự đồng thuận xã hội. 

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã được chú trọng triển khai thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở. Đối tượng thanh tra, địa bàn thanh tra rộng khắp trên toàn tỉnh, gồm các lĩnh vực nhạy cảm, lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm như: Internet công cộng, trò chơi trực tuyến, xuất bản phẩm, quản lý thuê bao di động trả trước. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những sai phạm, góp phần quan trọng trong công tác quản lý nhà nước của Sở.

Với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT trên địa bàn, Sở đã làm tốt vai trò, vị trí của “người trọng tài”, giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát huy nội lực trong quá trình vừa hợp tác, vừa cạnh tranh; tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng; bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và thúc đẩy các dịch vụ TT&TT phát triển. Thực tế những năm qua, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đã có bước phát triển vượt bậc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước năm 2005, các dịch vụ bưu chính, viễn thông còn nghèo nàn, phạm vi phủ sóng hẹp, giá dịch vụ cao. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 09 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát; và 6 doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ viễn thông. Mạng lưới điểm phục vụ bưu chính có 159 điểm trải rộng khắp địa bàn tỉnh (01 điểm phục vụ/1 xã). Hệ thống truyền dẫn cáp quang được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư xây dựng đến tất cả các trung tâm cấp huyện, các khu công nghiệp và dọc theo các đường quốc lộ, tỷ lệ ngầm hóa ngày càng cao. Tổng số trạm BTS hiện nay là 950 trạm đã phủ sóng di động tới 100% các xã trong tỉnh. Mạng Internet đã phát triển mạnh, cơ bản cung cấp dịch vụ tới 100% các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. 100% xã, phường, thị trấn phủ sóng thông tin di động (2G, 3G, 4G); 100% các thôn trên địa bàn tỉnh đều đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại và dịch vụ truy nhập iterrnet. Các doanh nghiệp viễn thông đã tích cực đầu tư xây dựng sở sở hạ tầng, đảm bảo an toàn mạng lưới và mỹ quan đô thị. Đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ truyền số liệu, internet băng rộng, phát triển dịch vụ cố định vô tuyến, dịch vụ IpTV. Triển khai các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ tới 10/10 huyện, thị xã, thành phố với tổng số 36 điểm phục vụ. Hầu hết các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng đều hoạt động có hiệu quả, thu hút được đông đảo người dân đến sử dụng dịch vụ. Cùng với đó Sở đã triển khai cung cấp 37 điểm wifi công cộng miễn phí tại 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành việc chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trước ngày 31/12/2016, đảm bảo vùng phủ sóng 100% địa bàn tỉnh. Hoàn thành chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới với 145/145 xã đạt 100% tiêu chí thông tin và truyền thông.

Trải qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ TT&TT, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên; sự phối hợp, hỗ trợ và thực hiện có hiệu quả của các cấp, các ngành, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành, Sở đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những thành tích đó, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Sở đã 03 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua và Bằng khen. Liên tục nhiều năm được Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen. Nhiều Bằng khen của Bộ và tỉnh được tặng cho các đồng chí lãnh đạo Sở, cán bộ, công chức, viên chức của Sở vì đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong chặng đường 15 năm qua.

Phát huy những kết quả đã đạt được các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở TT&TT Hưng Yên tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, làm giàu thêm truyền thống của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh trong những năm tiếp theo.

 

Tin mới nhất

VNPT Hưng Yên đồng hành phòng chống dịch bệnh Covid-19(30/06/2020 8:10 SA)

Thực hiện quy hoạch, góp phần nâng cao chất lượng báo chí(22/06/2020 8:07 SA)

Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV(12/06/2020 10:20 SA)

Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên(08/06/2020 9:41 SA)

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thăm và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên(05/06/2020 4:39 CH)

Phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông(28/04/2020 10:48 SA)

Khai mạc Hội sách trực tuyến 2020, lần đầu tiên được tổ chức(20/04/2020 7:32 SA)

file tuyên truyền âm thanh covid 19(07/04/2020 9:55 SA)

Ngành TT&TT cam kết, đồng hành hỗ trợ ngành Giáo dục – đào tạo trong phòng chống dịch bệnh covid-19(26/03/2020 3:44 CH)

Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên(20/03/2020 10:50 SA)

Kết quả triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch...(05/03/2020 10:47 SA)

Hiệu quả từ công tác thông tin tuyên truyền trong phòng, chống dịch bệnh(05/03/2020 10:31 SA)

VNPT Hưng Yên: Đồng hành trong xây dựng chính quyền điện tử(05/03/2020 10:26 SA)

Sáng chế của Viettel lần đầu được Mỹ bảo hộ độc quyền(04/11/2019 10:04 SA)

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng: Phải thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp, sản phẩm và nhân lực an...(31/10/2019 10:02 SA)

Họp báo về Chương trình “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” năm 2019(31/10/2019 10:06 SA)

°
315 người đang online