Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Lữ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 15 - 08 - 2020
100%

Ngày 15.8, Đảng bộ huyện Tiên Lữ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Văn Cảo, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Doãn Thế Cường, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện các ban Đảng tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 166 đại biểu đại diện cho gần 5,3 nghìn đảng viên trong Đảng bộ huyện…

 

  Các đại biểu dự Đại hội   Các đại biểu dự Đại hội 


Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Lữ lần thứ XXVI nêu rõ: Bám sát sự quan tâm lãnh đạo của tỉnh, Đảng bộ huyện Tiên Lữ đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng với sự năng động sáng tạo trong lao động, sản xuất của các tầng lớp nhân dân, các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra đều đạt và vượt chỉ tiêu. Giá trị sản xuất của huyện tăng bình quân 11,48%/năm (mục tiêu Đại hội là 10%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ. Giá trị thu trên một ha canh tác đạt 170 triệu đồng/năm, vượt 20 triệu đồng so với Nghị quyết Đại hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm; 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, đang hoàn tất các thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới…

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hộiCác đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội


Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy đảng trong huyện quan tâm chỉ đạo với trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Qua đánh giá, xếp loại hằng năm, có trên 88% số tổ chức cơ sở đảng, trên 83% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, huyện đã kết nạp được 511 đảng viên mới. Nguyên tắc tập trung dân chủ được đề cao, việc tự phê bình và phê bình được coi trọng; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được coi trọng; công tác dân vận, công tác nội chính, cải cách tư pháp và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng có nhiều đổi mới.


 
Đại hội đề ra mục tiêu, phấn đấu đến năm 2025: Giá trị sản xuất tăng bình quân 10%; giá trị thu trên một ha canh tác đạt 250 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/người/năm; có 7/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,5%. Hằng năm có trên 90% số tổ chức cơ sở đảng, 85% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp trên 100 đảng viên mới/năm; trên 90% số tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã đạt vững mạnh, cấp huyện đạt 100%....


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Tiên Lữ đã khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, có những bước phát triển nhanh và khá toàn diện. Những kết quả trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của huyện trong những năm tới, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Lữ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, với định hướng xây dựng Tiên Lữ trở thành huyện phát triển nhanh nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp sạch, huyện cần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, chú trọng xây dựng và quản lý tốt quy hoạch làm tiền đề thu hút đầu tư, phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp; nâng cao hiệu quả sử dụng đất; tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tiếp tục quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong công tác xây dựng Đảng, cần quan tâm công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tiếp tục củng cố, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng. Về đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tiên Lữ khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện cần triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, trách nhiệm, bảo đảm số lượng, chất lượng.


Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ huyện Tiên Lữ khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 33 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, bầu các chức danh Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy; bầu Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Doãn Anh Quân được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Tiên Lữ nhiệm kỳ 2020-2025.


Trước đó, ngày 14.8, Đại hội đã tổ chức phiên trù bị quán triệt các nội dung, chương trình của Đại hội. Ngày 16.8, Đại hội tiếp tục làm việc theo chương trình, nội dung đã đề ra và bế mạc.

http://baohungyen.vn/chinh-tri/202008/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-huyen-tien-lu-nhiem-ky-2020-2025-f0143a4/

Tin mới nhất

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Kim Động(19/11/2020 9:31 SA)

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025(26/10/2020 7:45 SA)

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 (26/10/2020 7:41 SA)

Tự hào, vững tin qua một nhiệm kỳ đại hội(23/10/2020 9:51 SA)

Náo nức hướng về Đại hội(22/10/2020 8:21 SA)

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân(21/10/2020 10:00 SA)

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025(19/10/2020 9:53 SA)

Những tấm lòng hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX(16/10/2020 2:48 CH)

Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025(16/10/2020 2:18 CH)

Triển khai công tác hậu cần phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX(13/10/2020 10:28 SA)

Lễ ra quân bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần...(09/10/2020 7:58 SA)

Nhân sự Trung ương khóa XIII: Đã qua 4 lần phê duyệt(07/10/2020 9:15 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 2 huyện: Văn Lâm, Văn Giang(07/10/2020 9:12 SA)

tuyên truyền 15 năm kết quả tiêu biểu trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ VXIII.(01/10/2020 11:07 SA)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri (30/09/2020 10:18 SA)

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh...(21/09/2020 9:10 SA)

°
289 người đang online