Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đăng ngày 13 - 08 - 2020
100%

Ngày 13.8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh trọng thể tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Cao Văn Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Doãn Thế Cường, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các ban Đảng tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 196 đại biểu đại diện cho trên 4.600 đảng viên trong Đảng bộ. 
 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hộiCác đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hội


Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt là thời gian sau hợp nhất (từ ngày 1.11.2019 đến nay), Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy ban hành trong nhiệm kỳ. Các cấp ủy đảng đã tăng cường đoàn kết, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, chấp hành thực hiện nghiêm Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế của Đảng và sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy cấp trên; tiếp tục có sự tiến bộ, chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ nét hơn trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo yêu cầu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhìn chung, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng; năng lực, trình độ lí luận chính trị của cán bộ, đảng viên được nâng lên; đại đa số cán bộ, đảng viên tư tưởng chính trị vững vàng, có ý thức học tập, rèn luyện, tu dưỡng, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đánh giá, xếp loại hàng năm, số tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt tỷ lệ 92%; bình quân hàng năm có 99,4% số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên (trong đó có 83,7% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 12,4% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). 


Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh quyết tâm, đoàn kết đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao trách nhiệm, chất lượng các cấp ủy và đội ngũ đảng viên; xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đại hội đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ mới: 100% số chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng được nghị quyết chuyên đề thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình; xây dựng được kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, trung bình mỗi năm kết nạp được từ 80 đảng viên mới trở lên; phấn đấu trên 95% số tổ chức cơ sở đảng và trên 98% số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; phát triển mới từ 3 - 5 tổ chức cơ sở đảng thuộc loại hình doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối; phấn đấu 100% số cơ quan, đơn vị sự nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ; đạt 85% trở lên số doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; hằng năm, trên 95% số đơn vị đạt cơ quan văn hóa, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đạt vững mạnh.


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn với xây dựng chương trình hành động cụ thể, bảo đảm thiết thực hiệu quả; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy cơ sở cả về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối; chú trọng xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên của Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc có kiến thức tổng hợp, toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy trong giai đoạn hiện nay; phát huy tốt vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan và doanh nghiệp; chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, xem đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của các cơ quan hành chính, là thước đo kết quả lãnh đạo, làm việc; xây dựng tác phong, lề lối làm việc khoa học, chuyên nghiệp, gần dân, bám sát thực tiễn. Đối với khối doanh nghiệp, Đảng bộ Khối cần triển khai thực hiện tốt mục tiêu “phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”; tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương, kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Các doanh nghiệp tăng cường đổi mới, hiện đại hóa công nghệ sản xuất, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh; tích cực đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý, phát triển doanh nghiệp vững mạnh toàn diện, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là trong bối cảnh chịu tác động bởi dịch Covid-19 hiện nay; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh…


Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát triển, đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 26 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Tại hội nghị BCH lần thứ nhất, BCH Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 6 đồng chí; bầu Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Đồng chí Đỗ Thị Hương được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Trước đó, ngày 12.8, đại hội tiến hành phiên trù bị với các nội dung: Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội; bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc của đại hội, quy chế làm việc, nội quy của đại hội… 

Tin mới nhất

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Kim Động(19/11/2020 9:31 SA)

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025(26/10/2020 7:45 SA)

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 (26/10/2020 7:41 SA)

Tự hào, vững tin qua một nhiệm kỳ đại hội(23/10/2020 9:51 SA)

Náo nức hướng về Đại hội(22/10/2020 8:21 SA)

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân(21/10/2020 10:00 SA)

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025(19/10/2020 9:53 SA)

Những tấm lòng hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX(16/10/2020 2:48 CH)

Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025(16/10/2020 2:18 CH)

Triển khai công tác hậu cần phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX(13/10/2020 10:28 SA)

Lễ ra quân bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần...(09/10/2020 7:58 SA)

Nhân sự Trung ương khóa XIII: Đã qua 4 lần phê duyệt(07/10/2020 9:15 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 2 huyện: Văn Lâm, Văn Giang(07/10/2020 9:12 SA)

tuyên truyền 15 năm kết quả tiêu biểu trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ VXIII.(01/10/2020 11:07 SA)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri (30/09/2020 10:18 SA)

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh...(21/09/2020 9:10 SA)

°
388 người đang online