Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đăng ngày 06 - 08 - 2020
100%

Ngày 6.8, Đảng bộ thành phố Hưng Yên trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy: Đặng Văn Cảo, Nguyễn Đình Phách, Cao Văn Cường, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Thông; các đồng chí nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Bùi Quang Huy, Nguyễn Khắc Hào; đồng chí Doãn Thế Cường, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các ban Đảng tỉnh; thường trực huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động và 245 đại biểu đại diện cho trên 7.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố Hưng Yên.
 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hộiCác đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hội


Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thành phố Hưng Yên đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế - xã hội của thành phố Hưng Yên duy trì tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra. Thành phố tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 11,6%/năm, thu ngân sách tăng bình quân 15,11%/năm, tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 88 triệu đồng. Giá trị bình quân trên một ha canh tác năm 2020 ước đạt 252 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 còn 1,4%. 10/10 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư với chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng cao. Quốc phòng – an ninh được bảo đảm.


Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp quán triệt các nghị quyết, chỉ thị gắn với xây dựng chương trình hành động sát thực tế. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy. Hàng năm, trên 80% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 88% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kết nạp 742 đảng viên mới. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng cao. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng. Công tác dân vận được tăng cường theo mô hình “dân vận khéo”. 


Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ thành phố Hưng Yên quyết tâm, phấn đấu xây dựng thành phố Hưng Yên trở thành đô thị loại II vào năm 2025. Đại hội đã đề ra một số mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,5%; tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân trên 10,5%/năm; đến năm 2025, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 126 triệu đồng, tỷ lệ đô thị hóa đạt 56%, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%, có 2 – 3 xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, 85% trường học đạt chuẩn quốc gia, giữ vững tỷ lệ làng, khu phố, cơ quan, đơn vị, gia đình văn hóa; hằng năm, trên 80% số tổ chức cơ sở đảng, tổ chức chính trị - xã hội đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 60% số chính quyền cơ sở trở lên đạt trong sạch, vững mạnh; kết nạp mới 130 đảng viên/năm...


Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân thành phố Hưng Yên đã phát huy truyền thống văn hiến, đoàn kết, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Hưng Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Những kết quả đó có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của thành phố trong những năm tới, đóng góp vào thành tựu chung của tỉnh. Cùng với những thành tích, đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, những chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu như: Xây dựng đô thị chưa đạt tiêu chí đô thị loại II; chưa hoàn thành nâng cấp 3 xã lên phường. Dịch vụ, thương mại tuy phát triển nhưng còn manh mún, chưa khai thác và phát huy có hiệu quả Khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến để phát triển du lịch. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển chậm, quy mô còn nhỏ lẻ. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp chưa mạnh mẽ. Công tác quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường còn hạn chế. Việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nhất là trong việc cưới, việc tang còn nhiều bất cập. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Trong thời gian tới, thành phố Hưng Yên cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Chú trọng công tác quy hoạch để định hướng phát triển nhanh và bền vững, xây dựng thành phố du lịch “sáng, xanh, sạch, đẹp” bên bờ sông Hồng, sông Luộc. Tập trung huy động nguồn lực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành đô thị loại II trước năm 2025. Thành phố phải chủ động đẩy mạnh và nhạy bén hơn trong thu hút đầu tư để xây dựng thành phố Hưng Yên xứng tầm là trung tâm chính trị - văn hóa của tỉnh. Trước mắt cần huy động cao nhất các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là đường giao thông, các khu dân cư mới, khu công viên cây xanh, khu vui chơi, giải trí, hệ thống cấp, thoát nước… Chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, khai thác có hiệu quả kinh tế vùng bãi, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt. Xây dựng và mở rộng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, phát triển các vùng chuyên canh cây trồng gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản. Tích cực xử lý đất dôi dư, xen kẹt, đấu giá quyền sử dụng đất. Huy động nguồn lực từ xã hội hóa để đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu là địa phương đi đầu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh.  Tăng cường quản lý và phối hợp giữa các lực lượng trong hệ thống chính trị để giải quyết tốt các vấn đề phức tạp, bức xúc ở cơ sở. Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp gắn với xây dựng chính quyền đô thị; quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (klhóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ. Nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị…
 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025


Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ thành phố Hưng Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 37 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Thành ủy thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Trước đó, ngày 5.8, đại hội tiến hành phiên trù bị với các nội dung: Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội; bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc của đại hội, quy chế làm việc, nội quy của đại hội… 


Ngày 7.8, đại hội bước sang ngày làm việc thứ ba theo các nội dung đề ra và bế mạc.

Tin mới nhất

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Kim Động(19/11/2020 9:31 SA)

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025(26/10/2020 7:45 SA)

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 (26/10/2020 7:41 SA)

Tự hào, vững tin qua một nhiệm kỳ đại hội(23/10/2020 9:51 SA)

Náo nức hướng về Đại hội(22/10/2020 8:21 SA)

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân(21/10/2020 10:00 SA)

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025(19/10/2020 9:53 SA)

Những tấm lòng hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX(16/10/2020 2:48 CH)

Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025(16/10/2020 2:18 CH)

Triển khai công tác hậu cần phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX(13/10/2020 10:28 SA)

Lễ ra quân bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần...(09/10/2020 7:58 SA)

Nhân sự Trung ương khóa XIII: Đã qua 4 lần phê duyệt(07/10/2020 9:15 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 2 huyện: Văn Lâm, Văn Giang(07/10/2020 9:12 SA)

tuyên truyền 15 năm kết quả tiêu biểu trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ VXIII.(01/10/2020 11:07 SA)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri (30/09/2020 10:18 SA)

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh...(21/09/2020 9:10 SA)

°
372 người đang online