Phê duyệt đề cương và dự toán

Đăng ngày 20 - 04 - 2020
100%

Nâng cấp hệ thống điện điều hòa tại Trung tâm dữ liệu.....

Nội dung quyết định:  nang cap he thông điêu hòa.pdf

 

 

Tin mới nhất

Phê duyệt đề cương và dự toán(12/05/2020 9:42 SA)

Phê duyệt dự toán(12/05/2020 9:43 SA)

Phê duyệt đề cương và dự toán(23/04/2020 9:26 SA)

Phê duyệt đề cương và dự toán(20/04/2020 9:45 SA)

Phê duyệt đề cương và dự toán(30/03/2020 9:29 SA)

°
366 người đang online