Phê duyệt đề cương và dự toán

Đăng ngày 23 - 04 - 2020
100%

Xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên phiên bản 2.0 ...

Nội dung quyết định:kien truc 2.0.pdf

 

 

 

 

Tin mới nhất

Phê duyệt đề cương và dự toán(12/05/2020 9:42 SA)

Phê duyệt dự toán(12/05/2020 9:43 SA)

Phê duyệt đề cương và dự toán(20/04/2020 9:45 SA)

Phê duyệt đề cương và dự toán(20/04/2020 9:47 SA)

Phê duyệt đề cương và dự toán(30/03/2020 9:29 SA)

°
506 người đang online