Phê duyệt dự toán

Đăng ngày 12 - 05 - 2020
100%

Mua sắm, bổ sung thiết bị cho hệ thống Quản lý văn bản và điều hành ...

Nội dung quyết định:  bô sung thiet bị qlvb.pdf

 

 

 

Tin mới nhất

Phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ CNTT (14/07/2020 9:32 SA)

Phê duyệt đề cương và dự toán(12/05/2020 9:42 SA)

Phê duyệt đề cương và dự toán(23/04/2020 9:26 SA)

Phê duyệt đề cương và dự toán(20/04/2020 9:47 SA)

Phê duyệt đề cương và dự toán(20/04/2020 9:45 SA)

Phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ CNTT(15/04/2020 9:34 SA)

Phê duyệt đề cương và dự toán(30/03/2020 9:29 SA)

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2017(06/11/2017 1:29 CH)

°
567 người đang online