Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền

Đăng ngày 01 - 09 - 2020
100%

736.pdf

09 file tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến

01_PT_NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN.mp3

02_PT_Dịch vụ công trực tuyến đã có thể cấp và chứng thực bản sao điện tử cho người dân.mp3

03_PT_NGÀNH ĐIỆN LỰC ĐẠT KẾT QUẢ KHẢ QUAN KHI TIẾP CẬN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN.mp3

04_PT_THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA LỢI CẢ ĐÔI ĐƯỜNG.mp3

05_PT_GIA TĂNG TỶ LỆ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN.mp3

06_PT_LỢI ÍCH THỰC TIỄN NHIỀU MẶT VỚI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA.mp3

07_PT_DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN PHÁT HUY HIỆU QUẢ TRONG MÙA DỊCH COVID-19.mp3

08_PT_KINH NGHIỆM CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI THỪA THIÊN HUẾ.mp3

09_PT_GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN.mp3

Tin mới nhất

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(07/10/2020 8:36 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(30/09/2020 9:40 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền (18/09/2020 4:39 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(20/08/2020 3:11 CH)

Công văn số 700/STTTT-TTBCXB(13/08/2020 4:08 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(06/08/2020 9:44 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(13/07/2020 2:18 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(08/07/2020 8:28 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(22/06/2020 9:58 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(11/05/2020 8:33 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(09/04/2020 2:18 CH)

V/v thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 07/04/2020 của UBND tỉnh(09/04/2020 2:12 CH)

V/v thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống dịch Covid-19(09/04/2020 2:07 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(31/03/2020 3:00 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(26/03/2020 8:39 SA)

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng trên hệ thống truyền thanh cơ sở(17/03/2020 4:03 CH)

°
592 người đang online