Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

  • Thực hiện Công văn số 4081/BTTTT-THH ngày 09/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đánh giá kết quả và nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office. Sở Thông tin và Truyền thông được giao tổng hợp báo cáo kết quả sử dụng phần mềm Microsoft Office bản quyền và đăng ký nhu cầu sử dụng phần mềm Microsoft Office bản quyền cho giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  • Thực hiện Công văn số 3024/UBND-KGVX ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh về việc báo cáo thực trạng hoạt động hệ thống công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Sở Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/11/2017.

  • Thực hiện văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền theo nội dung công văn số

  • Cuộc thi viết thư quốc tế UPU là hoạt động được Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức hàng năm nhằm góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em thiếu nhi, tạo điều kiện thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc. Đồng thời giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội. Thực hiện Công văn số 3836/BTTTT-HTQT ngày 23/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 (năm 2018), Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo; Bưu điện tỉnh; các cơ quan báo chí tỉnh, phòng Văn hóa thông tin và Đài truyền thanh các huyện, thành phố phối hợp những nội dung theo công văn

  • Thực hiện văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền những nội dung theo văn bản sau

  • Thực hiện văn bản của UBND tỉnh về công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, Phòng Văn hóa Thông tin, Đài truyền thanh các huyện/thành phố thực hiện nội dung tuyên truyền theo văn bản đính kèm

°
2293 người đang online