Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

  • Thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ thông tin và Truyên thông, UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền một số nội dung sau:

  • Cung cấp số liệu đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động đối với đài truyền thanh cấp xã và cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện

  • Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền như sau:

  • Cuộc thi viết thư quốc tế UPU là hoạt động được Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức hàng năm nhằm góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em thiếu nhi, tạo điều kiện thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc. Đồng thời giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội. Thực hiện Công văn số 3836/BTTTT-HTQT ngày 23/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 (năm 2018), Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo; Bưu điện tỉnh; các cơ quan báo chí tỉnh, phòng Văn hóa thông tin và Đài truyền thanh các huyện, thành phố phối hợp những nội dung theo công văn

  • Thực hiện văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền những nội dung theo văn bản sau

  • Thực hiện văn bản của UBND tỉnh về công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, Phòng Văn hóa Thông tin, Đài truyền thanh các huyện/thành phố thực hiện nội dung tuyên truyền theo văn bản đính kèm

°
823 người đang online