• Nhằm tăng cường và triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp 02 bộ tài liệu tuyên truyền về phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi do Cục Thông tin cơ sở và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp.

  • Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền như sau:

  • Nhằm tăng cường công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi, đồng thời giúp khống chế, dập tắt dịch, không để lây lan diện rộng gây thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về những nội dung sau:

  • Cuộc thi viết thư quốc tế UPU là hoạt động được Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức hàng năm nhằm góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em thiếu nhi, tạo điều kiện thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc. Đồng thời giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội. Thực hiện Công văn số 3836/BTTTT-HTQT ngày 23/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 (năm 2018), Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo; Bưu điện tỉnh; các cơ quan báo chí tỉnh, phòng Văn hóa thông tin và Đài truyền thanh các huyện, thành phố phối hợp những nội dung theo công văn

  • Thực hiện văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền những nội dung theo văn bản sau

  • Thực hiện văn bản của UBND tỉnh về công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, Phòng Văn hóa Thông tin, Đài truyền thanh các huyện/thành phố thực hiện nội dung tuyên truyền theo văn bản đính kèm

°
336 người đang online