• Thực hiện công văn của UBND tỉnh, Ban tuyên giáo tỉnh ủy về việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền như sau:

  • Thực hiện văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thông tin tuyên truyền, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh; Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền một số nội dung sau

  • Thực hiện Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998-27/4/2018) và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; Công văn số 660-CV/BTGTU ngày 10/4/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi Đề cương tuyên truyền thân thế, sự nghiệp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh; Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài truyền thanh các huyện, thành phố căn cứ Đề cương của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thông tin tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

  • Cuộc thi viết thư quốc tế UPU là hoạt động được Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức hàng năm nhằm góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em thiếu nhi, tạo điều kiện thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc. Đồng thời giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội. Thực hiện Công văn số 3836/BTTTT-HTQT ngày 23/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 (năm 2018), Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo; Bưu điện tỉnh; các cơ quan báo chí tỉnh, phòng Văn hóa thông tin và Đài truyền thanh các huyện, thành phố phối hợp những nội dung theo công văn

  • Thực hiện văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền những nội dung theo văn bản sau

  • Thực hiện văn bản của UBND tỉnh về công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, Phòng Văn hóa Thông tin, Đài truyền thanh các huyện/thành phố thực hiện nội dung tuyên truyền theo văn bản đính kèm

°
597 người đang online