http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Báo cáo số liệu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ phát triển Chính... (17/11/2017)

Ngày 13/11/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 4058/BTTTT-THH ngày 07/11/2017 của về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2017 và tổng hợp cả năm 2017. Sở...

°
1449 người đang online