http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Cục Báo chí thiết lập đường dây nóng (05/09/2018)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về những hoạt động sai phạm và nhũng nhiễu của...

16
°
34 người đang online