http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Sửa Quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (20/09/2019)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1201/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện...

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền (14/03/2019)

Thực hiện các Kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh;...

°
306 người đang online